Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vitamin C má v lidském organismu mnoho funkcí. Je důležitý pro tvorbu kolagenu a tím se podílí na syntéze a regeneraci svalů, cévních tkání, kostí, chrupavek, zubů a dásní. Pozitivní vliv vitaminu C na tvorbu kolagenu způsobuje i rychlé a nekomplikované hojení pooperačních ran.
Vitamin C se účastní řady metabolických procesů v lidském organismu: metabolismu železa a žlučových kyselin, syntézy různých hormonů a neurotransmiterů, podílí se na metabolismu kyseliny listové a některých aminokyselin.
Je důležitý pro správnou funkci imunitního systému, podporuje odolnost organismu proti infekcím. Řada studií prokázala, že podávání vitaminu C během nachlazení zkracuje dobu a zmírňuje průvodní symptomy tohoto onemocnění.
Jako antioxidant spolu s dalšími vitaminy (vitamin E a beta-karoten) hraje roli v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, kde jednak chrání lipidy buněčných membrán před oxidací, jednak regeneruje vitamin E, a projevuje se zde i jeho vliv na tvorbu kolagenu, látky, dávající cévám pevnost a pružnost.
Vitamin C se za účasti žlučových kyselin podílí na degradaci krevního cholesterolu.
Vitamin C působí také preventivně při tvorbě nežádoucích nitrosaminů v žaludku, které zde vznikají při metabolické přeměně nitrátů, látek, vyskytujících se v zauzených nebo nasolených potravinách.
Stabilita
Vitamin C je díky své chemické struktuře poměrně nestabilní, je citlivý na světlo, teplo, a vzdušný kyslík. V přírodních zdrojích klesá jeho obsah v závislosti na době a podmínkách jejich skladování. Při kuchyňské úpravě se sníží obsah vitaminu C v potravinách až o 70 %.
Jednotky
Vitamin C se v doplňcích stravy vyskytuje jako kyselina askorbová, askorbát sodný nebo vápenatý, příp. ve formě askorbyl palmitátu.

1 mg kys. askorbov=1,125 mg askorbt sodn
1 mg askorbt sodn=0,889 mg kys. askorbov
1 mg kys. askorbov=1,210 mg askorbt vpenat
1 mg askorbt vpenat=0,8262 mg kys. askorbov
1 mg kys. askorbov=2,353 mg askorbyl palmitt
1 mg askorbyl palmitt=0,425 mg kys. askorbov

Tab. 10


Denní doporučená dávka
Denní doporučená dávka vitaminu C závisí na věku, pohlaví, na životním stylu. V ČR je průměrná denní doporučená dávka 60-75 mg vitaminu C. Větší spotřebu vitaminu C mají těhotné a kojící ženy, diabetici, osoby v rekonvalescenci, kuřáci, alkoholici, starší lidé, především v ústavní péči, drogově závislí lidé, lidé, žijící ve znečištěném ovzduší, pod stálým stresem apod.
První příznaky nedostatku vitaminu C jsou velice nespecifické - malátnost, zvýšená únavnost, ztráta chuti k jídlu, nízká odolnost vůči infekcím. Déle trvající nedostatek vitaminu C se projevuje krvácivostí dásní, ztrátou zubů, dochází k oslabení a narušení kolagenních struktur a rozsáhlé kapilární krvácivosti (kurděje). Neléčený stav může vyústit ve smrt. Kurděje se vyskytují vzácně, nejnižší preventivní dávka proti tomuto onemocnění je 10-15 mg vitaminu C denně.
Tak jako ostatní vitaminy rozpustné ve vodě se i vitamin C při nadbytku vylučuje močí a musí se průběžně doplňovat. Jeho zásoba v organismu vydrží cca 2-6 týdnů.
Toxicita
Hypervitaminóza není známa, velké dávky vitaminu C podávané po delší dobu mohou mít mírný laxativní účinek. Za bezpečnou dávku pro dospělého (UL) se považuje 2.000 mg kyseliny askorbové denně.
Vitamin B1
Triviální název je thiamin.
Výskyt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16