Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pojem vitamin K označuje více sloučenin přírodního i syntetického původu. Vitamin K1 (fylochinon) se vyskytuje převážně v rostlinných zdrojích, vitamin K2 (menachinon) je syntetizován bakteriemi trávicího traktu živočichů. Vitamin K3 (menadion) je syntetický a může být v trávicím traktu přeměněn na vitamin K2. Vitamin K se absorbuje v horní části trávicího traktu. Efektivnost absorpce závisí na přítomnosti žlučových kyselin, pankreatické lipázy a na přítomnosti současně přijatého tuku. Za normálních fyziologických podmínek je 30-40 % absorbovaného vitaminu K vylučováno stolicí, asi 15 % močí. Vitamin K se ukládá v játrech. Množství uloženého vitaminu K je poměrně malé a jeho zásoba stačí asi na 1-2 týdny.
Výskyt
Zdrojem vitaminu K1 je zelená listnatá zelenina (špenát, brokolice, kapusta), sója, hovězí játra, vaječný žloutek, obiloviny, brambory, rajčata a sekundárně také máslo a sýry. Obsah vitaminu K v těchto zdrojích kolísá podle ročního období.
Zdroje vitaminu K

ZdrojMnostv mg/100g
Pekingsk zel4,40
trbk38,00
Hlvkov kapusta3,20

Tab. 8


Funkce
Vitamin K je nezbytný pro tvorbu protrombinu (koagulačního faktoru II), bílkoviny, která se přemění v rozpustný fibrinogen a v této formě cirkuluje v krvi. Fibrinogen se pak dále mění na nerozpustný fibrin, hlavní složku krevní sraženiny. Vitamin K je důležitý pro syntézu dalších pěti bílkovin (koagulačních faktorů), které se rovněž podílejí na procesu krevní srážlivosti. Nedostatek vitaminu K vede ke snížení srážlivosti krve.
Vitamin K se účastní karboxylace některých aminokyselin a má (spolu s vitaminem D3, C, B6) důležitou roli v metabolismu vápníku, resp. při ukládání vápníku do kostní hmoty.
Vitamin K je citlivý na světlo, alkalické, kyselé a oxidační látky. Relativně stabilní je při zvýšené teplotě a přítomnosti redukujících látek.
Denní doporučená dávka
Denní doporučená výživová dávka se pohybuje u dětí 30-50 µg, u dospělých 60-80 µg vitaminu K.
Umělé dodávání vitaminu K potřebují kojenci. Novorozencům a plně kojeným dětem se podává vitamin K perorálně k prevenci hemoragie. Lidské mléko je chudé na vitamin K a mikrobiální flóra novorozenců není plně vyvinuta.
Vyšší dávky vitaminu K jsou vhodné u lidí s léčbou antibiotiky, u lidí s tukovou malabsorpcí nebo onemocněním jater.
Toxicita
Hypervitaminóza vitaminu K je vzácná. Horní hranice bezpečné dávky (UL) nebyla stanovena. Vitamin K1 a K2 jsou ve vysokých dávkách prakticky netoxické, u syntetického vitaminu K3 byly popsány při vyšších dávkách nežádoucí účinky. U laboratorních zvířat nebyly popsány nežádoucí účinky jak po orálním, tak parenterálním podáním dávky 25 g vitaminu K /kg.
Vitamin C
Kyselina L-askorbová je hydrofilní vitamin, který se vyskytuje v buňkách živých organismů ve dvou formách, jako kyselina L-askorbová a dehydroaskorbová. Vytváří navzájem reverzibilní oxidačně-redukční systém.
Výskyt
Vitamin C se vyskytuje nejčastěji ve formě kyseliny askorbové zejména v ovoci a zelenině. Hlavními zdroji vitaminu C jsou citrusové plody, černý rybíz, paprika, jahody, rajčata, brokolice, brambory, zelí. Množství vitaminu C v těchto zdrojích kolísá v závislosti na odrůdě, klimatu, způsobu sklizně, skladování a zpracování. Z živočišných zdrojů jsou to především játra a ledviny, množství vitaminu C je v živočišných zdrojích ve srovnání s rostlinnými velice malé.
Zdroje vitaminu C

ZdrojMnostv mg/100g
Brokolice90-150
Kapusta120-180
Brambory10-30
pent50-90
Jablka10-30
Citrusov plody50-70
Jahody40-90

Tab. 9


Funkce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16