Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Toxicita
Denní dávka vitaminu D by neměla překročit pětinásobek doporučené dávky, tedy 25 µg. Při vyšších dávkách může dojít ke kalcifikaci měkkých tkání, narušení správného růstu a poškození ledvin. Vitamin D a jeho metabolity přecházejí do lidského mléka (předávkování kojenců touto cestou však nebylo dosud popsáno). Nebyly prokázány mutagenní, karcinogenní ani teratogenní účinky tohoto vitaminu.
Vitamin E
Pojem vitamin E zahrnuje čtyři tokoferoly (alfa, beta, gama a delta tokoferol) a čtyři tokotrienoly (alfa, beta, gama a delta tokotrienol). Největší biologickou aktivitu má alfa-tokoferol, zatímco nejvyšší antioxidační aktivitu vykazuje gama-tokoferol. Vitamin E se vstřebává v trávicím traktu za pomoci žlučových kyselin. Ukládá se v játrech, tukových tkáních a v menší míře ve svalech.
Výskyt
Nejbohatším zdrojem vitaminu E jsou rostlinné oleje (arašídový, sójový, kukuřičný, slunečnicový), ořechy, semena, obilná zrna, klíčky obilnin a luštěnin. Malé množství vitaminu E obsahují také vejce, mléko, mléčné produkty, maso, ryby a také některé rostliny (špenát, brokolice). Ke kolísání obsahu vitaminu E v rostlinných zdrojích dochází v závislosti na ročním období.
Funkce
Primární funkcí vitaminu E je antioxidační ochrana organismu. Chrání lipidy a lipoproteiny biologických membrán svalů, nervů a kardiovaskulárního systému před oxidací, pomáhá prodlužovat životaschopnost červených krvinek a umožňuje lidskému organismu optimální využití vitaminu A.
Byla dokázána pozitivní souvislost mezi antioxidačními vlastnostmi vitaminu E a prevencí některých onemocnění, např. kardiovaskulárních onemocnění, katarakty a senilní makulární degenerace. Antioxidační vlastnosti vitaminu E jsou podporovány současnou přítomností vitaminu C, selenu a případně i beta-karotenu. Vitamin E také zvyšuje odolnost organismu proti virům a bakteriím (zejména u seniorů).
Stabilita
Ke ztrátám vitaminu E dochází vlivem světla, oxidace vzdušným kyslíkem a dlouhodobého skladování. Při průmyslovém zpracování surovin dochází k vyšším ztrátám vitaminu E (např. rafinací rostlinných olejů se ztratí až 70 % z původně přítomného množství vitaminu E).
Jednotky aktivity
Aktivita vitaminu E je udávána jak v hmotnostních, tak i v mezinárodních jednotkách, lze se setkat také s jednotkou tokoferolekvivalent (TE). Při vzájemných přepočtech je třeba zohlednit formu vitaminu a jeho původ. Přírodní vitamin E (D-alfatokoferol) má dvojnásobnou aktivitu ve srovnání se syntetickým vitaminem E (DL-alfa-tokoferol)

1IU vitamin E=1 mg D,L-alfa-tokoferol acett
1 mg alfa-tokoferol acett=0,91 mg alfa-tokoferol
1 mg D-alfa-tokoferol acett=1,36 IU vitamin E
1 mg D,L-alfa-tokoferol=1,1 IU vitamin E
1 mg D-alfa-tokoferol=1,49 IU vitamin E
1 tokoferolekvivalent TE=1 mg D-alfa-tokoferol
1 tokoferolekvivalent TE=1,49 mg D,L-alfa-tokoferol acett

Tab. 7


Denní doporučená dávka
Doporučená výživová dávka je vztažena na přírodní alfa-tokoferol (t.j. na D-alfa-tokoferol) a činí 1 mg. Syntetický vitamin E má poloviční účinnost, t.j. DL-alfa tokoferolu musí být dvojnásobné množství, aby se docílilo stejné biologické aktivity jako u přírodního vitaminu E.
Deficience vitaminu E jsou vzácné a jsou většinou vyvolané některým onemocněním. Projevují se např. u lidí s tukovou malabsorpcí. U kojenců a předčasně narozených dětí je deficience vitaminu E spojena s hemolytickou anemií, intravenózní krvácivostí a fibroplasií.
Toxicita
Tokoferol vykazuje ve srovnání s ostatními lipofilními vitaminy extrémně nízkou toxicitu, předávkování je však spojeno s nežádoucími vedlejšími účinky. Za bezpečnou dávku (UL) se v současné době považuje dávka 1 000 mg D-alfa-tokoferolu denně.
Vitamin K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16