Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vitamin D
Pojmem vitamin D označujeme skupinu steroidních sloučenin s aktivitou vitaminu D. Patří sem vitamin D3 cholekalciferol, vyskytující se v živočišných tkáních a vitamin D2 - ergokalciferol, který se vyskytuje také v rostlinách.
Vitamin D se přijímá stravou nebo se vytváří v pokožce z 7-dehydrocholesterolu účinkem UVB záření. Vitamin D je absorbován v horní části tenkého střeva za pomoci solí žlučových kyselin asi v polovičním množství z celkového příjmu. Zbytek se vyloučí stolicí, částečně močí. Resorbovaný cholekalciferol se metabolizuje v játrech na 25-hydroxycholekalciferol (kalcidiol), což je forma vitaminu D, která cirkuluje a pokud to organismus vyžaduje, je dále metabolizována v ledvinách na aktivní formy vitaminu D, hlavně na 1,25-dihydroxycholekalciferol (kalcitriol). Tvorba kalcitriolu, který působí jako hormon, je regulována aktuální potřebou vápníku v organismu. Kontrolními faktory jsou jednak hladina samotného kalcitriolu, jednak množství parathyroidního hormonu, vápníku a fosforu v krvi.
Podobně jako ostatní vitaminy rozpustné v tucích se i vitamin D ukládá v těle, hlavně v tukových tkáních a svalech. Zásoba vitaminu D stačí na 2-4 měsíce.
Výskyt
Vitamin D se vyskytuje v tuku jater ryb (mořských i sladkovodních) a v některých mořských rybách (sardinky, sledi, makrely, lososi). Menší množství vitaminu D obsahují vejce, maso, mléko, máslo.
Zdroje vitaminu D

ZdrojMnostv
Mlko1,25 g/1litr
Mslo10-20 g/100 g
Ryb olej112 mg/100g
Vejce0,14 g/100 g
Vepov maso1,8 g/100 g

Tab. 6


Funkce
Vitamin D je nezbytný pro udržení minerální rovnováhy. Spolu s parathormonem a kalcitoninem ovlivňuje absorpci vápníku a fosforu v tenkém střevě a tím mineralizaci a demineralizaci kostí. Vitamin D má důležitou roli v zabezpečení správných funkcí svalů, nervů, krevní srážlivosti, buněčného růstu a využití energie. Vitamin D je také důležitý pro sekreci insulinu a prolaktinu, pro adekvátní imunitní a stresové reakce organismu, účastní se syntézy melaninu a je důležitý pro diferenciaci kožních a krevních buněk.
Projevy deficience
Jedním z prvních příznaků skrytého nedostatku vitaminu D je nízká hladina vápníku a fosforu v krevním séru a současně zvýšená aktivita alkalické fosfatázy. Tento stav je manifestován svalovou slabostí a ztuhlostí a také zvýšenou citlivostí k infekcím. U dětí se mohou vyskytovat nespecifické symptomy, např. roztěkanost, dráždivost, nadměrná potivost a zmenšená chuť k jídlu. Nedostatek vitaminu D může vést ke zvýšené křehkosti kostí ve stáří.
Akutní nedostatek vitaminu D se projeví u dětí onemocněním, zvaným křivice (rachitis), u dospělých osteomalacií. Pro obě onemocnění je charakteristická demineralizace kostí, která se projevuje deformacemi kostry a obloukovitým zahnutím končetin a poruchami růstu u dětí.
Stabilita
Vitamin D je relativně stabilní vůči skladování, pokud je v suchém stavu a za přítomnosti antioxidantů. Citlivý je na působení vzdušného kyslíku, světla a tepla.
Jednotky aktivity
Aktivita vitaminu D je udávána jak v hmotnostních, tak i v mezinárodních jednotkách.
1m.j. vitamin D = 0,025 µg cholekaciferol
1mg cholekalciferol= 40 000 m.j. vitamin D
Denní doporučená dávka
Deficience vitaminu D je poměrně obvyklá u kojenců, malých dětí a seniorů. Kojencům do šesti měsíců se vitamin D podává perorálně. Další rizikovou skupinou, která může trpět nedostatkem vitaminu D jsou vegetariáni, alkoholici, epileptici, lidé s nemocemi jater, ledvin, nebo lidé s malabsorpcí tuků. Potřeba vitaminu D stoupá při kojení.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16