Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Toxicita
Protože je vitamin A podobně jako ostatní lipofilní vitaminy skladován ve větším množství v játrech, může vést podávání vysokých dávek k akutnímu, resp. chronickému předávkování. K předávkování může dojít jak stravou (pravidelná konzumace tresčích játer), tak doplňkem stravy.
Denní dávka vitaminu A nemá překročit desetinásobek dávky doporučené (při denní dávce 3 mg vitaminu A nebyl prokázán žádný vedlejší negativní efekt).
Jednorázová dávka 500 mg vitaminu A může u dospělého člověka způsobit bolesti hlavy, silnou únavnost, nevolnost, jaterní fibrózu a kožní problémy. Tyto symptomy však po vysazení vitaminu A do 36 hodin odezní. Ke chronické otravě může dojít při dlouhodobém (více než dva roky) příjmu 30-60 mg vitaminu A.
Provitamin A – beta karoten
Beta-karoten je nejznámější z 50 karotenů a karotenoidů, které mají aktivitu provitaminu A. Biologická aktivita beta-karotenu představuje 1/6 aktivity vitaminu A.
Absorbce beta-karotenu probíhá v tenkém střevě. Množství absorbovaného beta-karotenu ovlivňují různé faktory, zejména množství lipidů a bílkovin ve stravě (např. ze špenátu, který byl připraven bez tuku, se resorbuje pouze 6 % z celkového betakarotenu, přidáme-li při kuchyňské úpravě tuk, zvýší se absorpce betakarotenu až na 60 %).
Teoreticky z jedné molekuly betakarotenu mohou štěpením vzniknout 2 molekuly vitaminu A. Prakticky je však v organismu pouze část z celkově přijatého beta-karotenu přeměněna na vitamin A a zbytek se skladuje v tukových tkáních (kůže, játra). Konverze beta-karotenu se řídí stavem vitaminu A v organismu. Pokud má organismus dostatek vitaminu A, konverze beta-karotenu se snižuje. Z tohoto důvodu není možné se betakarotenem, jako zdrojem vitaminu A, předávkovat. Dalšími faktory, které ovlivňují konverzi beta-karotenu na vitamin A je množství přijatých bílkovin, lipidů a vitaminu E.
Výskyt
Karoteny se primárně vyskytují v rostlinných zdrojích, nachází se v malé míře i ve zdrojích živočišných (vaječný žloutek, máslo, losos). Nejbohatšími zdroji beta-karotenu jsou karotka, meruňky, papája, mango, nektarinky, broskve, špenát, brokolice, hrách, kapusta, řeřicha.
Zdroje beta-karotenu

ZdrojMnostv mg/100g
pent6,0
petrel5,0
kapusta5,0
mango2,0
mrkev3,0

Tab. 5


Funkce
Primárně slouží beta-karoten jako zdroj vitaminu A, má však v organismu řadu dalších funkcí. Působí jako antioxidant, zejména jako ochranný faktor před volnými radikály, vzniklými fotooxidací. S ostatními antioxidanty (vitamin C, E, selen) působí synergicky. Má také stimulační efekt na imunitní systém.
Stabilita
Karoteny jsou obecně citlivé na vzdušný kyslík a světlo a na působení některých enzymů. Dehydratace a skladování přírodních zdrojů (ovoce a zeleniny) snižují jeho biologickou aktivitu. Naproti tomu jsou karoteny poměrně stabilní v zmrazených potravinách.
Denní doporučená dávka
Denní doporučená dávka pro betakaroten není stanovena, odborníci na výživu doporučují 4-16 mg/den.
Toxicita
Dávka 200 mg/den se udává jako hranice bezpečnosti. V případech vyššího příjmu karotenoidů a/nebo při některých chorobách (diabetes melitus, hyperlipidemie, hyperthyriodismus, nefrotický syndrom) může dojít k hyperkarotenodermii, která se projevuje zažloutnutím kůže, zejména dlaní, chodidel a kůže hlavy. Tyto příznaky jsou reverzibilní a odezní po vysazení karotenů ze stravy.
Některé skupiny lidí potřebují díky svým životním návykům nebo zdravotním omezením více beta-karotenu. Např. kuřáci, konzumenti většího množství alkoholu nebo ženy, které užívají orální antikoncepci.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16