Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vitamin A se v organismu skladuje v játrech, jeho zásoba stačí na jeden až dva roky.
Zdroje vitaminu A

ZdrojMnostv m.j./100g
mslo2 300 -3 400
sr tvrd550 - 1 000
vejce,vaen160 - 480
telec jtra20 000 - 43 000
olej z rybch jater74 000 - 75 000

Tab. 2


Funkce
Vitamin A má v organismu řadu funkcí, které souvisí s aktivitou jeho jednotlivých derivátů. Obecně lze říci, že ovlivňuje proliferaci a diferenciaci buněk. Uplatňuje se tak zejména v oblasti embryonálního vývoje a růstu organismu, zajišťuje správnou funkci kůže a dalších epiteliálních orgánů. Důležitou fyziologickou funkcí vitaminu A je účast v procesu správného vidění. Vitamin A ve formě retinalu je součástí pigmentu rhodopsinu (komplex bílkoviny opsinu a retinalu) ve světločivných strukturách sítnice.
Jedním z prvních příznaků deficience vitaminu A je šeroslepost, tento stav může vyústit až v částečnou nebo úplnou slepotu (xerophthalmie). Dalším časným syndromem nedostatku vitaminu A je zvýšený výskyt poranění kůže (folikulární hyperkeratinóza).
Stabilita
Vitamin A je vzhledem ke své chemické struktuře (obsahuje nenasycené dvojné vazby) citlivý k oxidaci vzdušným kyslíkem. Ztráta jeho aktivity je urychlována teplem a světlem. Oxidace tuků a olejů může zničit lipofilní vitaminy, v těchto tucích obsažené. Vitamin A je dále citlivý na působení kyselin. Při kuchyňské úpravě potravin dochází až k 50% ztrátám vitaminu A.
Faktory, negativně ovlivňující přítomnost vitaminu A v organismu
 • onemocnění a infekce obecně
 • onemocnění jater a trávicího traktu, kdy dochází k poruše vstřebávání vitaminu A
 • chronický alkoholismus může narušit proces skladování vitaminu A v játrech
 • akutní nedostatek bílkovin a lipidů negativně ovlivňuje absorpci vitaminu A a karotenů
 • změny v metabolismu železa souvisí s nedostatkem vitaminu A
 • nedostatek vitaminu E a zinku negativně ovlivňuje aktivitu vitaminu A
  Jednotky aktivity
  Aktivita vitaminu A se vyjadřuje v hmotnostních a mezinárodních jednotkách m.j. (IU). Pro vyjádření aktivity vitaminu A se někdy užívá také mezinárodně stanovené jednotky, nazvané retinol ekvivalent (RE).

  1 mg trans-retinol=3 333 m.j. vitamin A
  1 m.j. vitamin A=0,3 g trans-retinol
  1 m.j. vitamin A=0,344 g trans-retinol acett
  1 m.j. vitamin A=0,550 g trans-retinol palmitt
  1 mg trans-retinol=1,147 mg trans-retinol acett
  1 mg trans-retinol=1,832 mg trans-retinol palmitt

  Tab. 3  1 RE =1 g trans-retinol
  1 RE =1,147g trans-retinol acett
  1 RE =1,832 g trans-retinol palmitt
  1 m.j. beta karoten =0,6 g trans-beta karoten
  1 m.j. vitamin A =1,8 g trans-beta karoten
  1 mg trans-beta karoten =0,167 mg trans-retinol
  1 mg trans-retinol =6 mg trans-beta karoten
  1 m.j. vitamin A =0,30 RE
  1 RE =3,33 m.j. vitamin A
  1 RE =6 g beta-karoten
  1 RE =2 g ostatn karotenoidy s aktivitou vitaminu A

  Tab. 4


  Denní doporučená dávka
  Denní doporučená dávka nemá být překračována (více než 10x) z důvodu rizika hypervitaminózy. Vyšší dávky vitaminu A jsou teratogenní.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16