Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Chemicky se jedná se o kyselinu pteroylglutamovou, vázanou jako mono nebo polyglutamát. Skupině látek s aktivitou vitaminu kyseliny listové se také říká foláty.
Výskyt a zdroje
Foláty se vyskytují v mnoha rostlinných a živočišných surovinách. Nejbohatším zdrojem jsou játra, tmavě zelená listová zelenina, fazole a obiloviny.
Zdroje kyseliny listové

ZdrojMnostv g/100g
Jtra300-1800
Drod1500
Brokolice170-190
Zelen salt20-200
pent50-200

Tab. 20


Funkce
Aktivní formou kyseliny listové v organismu je kyselina tetrahydrofolová, která působí jako koenzym při mnoha esenciálních metabolických reakcích. Spolu s vitaminem B12 se podílí na tvorbě krevních tělísek, je významná pro dobrou funkci kostní dřeně.
Důležitou roli má zejména v metabolismu aminokyselin, takže se podílí prakticky na všech růstových a vývojových procesech v organismu. Účastní se rovněž biosyntézy nukleových kyselin a některých složek nervových tkání, tím zasahuje do přenosu genetické informace v buňce.
Nedostatek kyseliny listové u těhotných žen může být příčinou závažných vývojových poruch mozku a lebky (rozštěpy patra, neuzavření lebečních kostí). K mírnější formě poruch patří tzv. spina bifida, což je defektní vývoj páteře s možnými následnými poruchami míchy.
Důležitá je funkce kyseliny listové v metabolismu homocysteinu. Homocystein vzniká v lidském organismu při štěpení bílkovin a jeho zvýšená hladina v krvi je spojována se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Kyselina listová se spolu s vitaminem B12 a B6 podílí na konverzi homocysteinu na neškodný methionin.
Projevy deficience
Nedostatek kyseliny listové v obecné populaci je poměrně častý, a to i v průmyslově vyspělých zemích. Je výsledkem neadekvátního příjmu tohoto vitaminu, defektní absorpce, abnormálního metabolismu nebo zvýšených nároků organismu. Mezi běžné projevy nedostatku kyseliny listové patří únavnost, ztráta energie, citlivost a bolestivost jazyka a sliznic ústní dutiny.
Závažný je nedostatek kyseliny listové u žen fertilního věku, resp. u těhotných. Deficience tohoto vitaminu může způsobit defekt míšní trubice a předčasné narození dítěte, příp. potrat.
Stabilita
Kyselina listová je ze všech vitaminů nejvíce labilní. Při technologickém a kulinářském zpracování potravin může dojít až k 90% ztrátě biologické aktivity tohoto vitaminu.
Jednotky
Množství kyseliny listové se udává v hmotnostních jednotkách.
Denní doporučená dávka
Zvýšená dávka kyseliny listové je doporučována pro těhotné a kojící ženy. Ženy, plánující těhotenství, by měly zvýšit dávku kyseliny listové tři měsíce před početím.
Zvýšený příjem je nutný u lidí, trpících některými chorobami, např. rakovinou, epilepsií, infekčními chorobami obecně a u žen s hormonální antikoncepcí.
Z funkcí kyseliny listové vyplývá, že zvýšený příjem potřebují i lidé s dispozicemi k onemocněním srdce a cév, kteří mají nedostatek kyseliny listové.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16