Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Denní doporučená výživová dávka nebyla pro tento vitamin stanovena. K deficienci vitaminu jsou náchylní kojenci do šesti měsíců věku a lidé, konzumující větší množství syrového vaječného bílku. Zde je přítomen avidin, který váže biotin do neaktivního komplexu. Tepelným záhřevem avidin schopnost vazby ztrácí, takže vařená vejce biotin neinaktivují. K vážné deficienci biotinu dochází u dětí, které mají určitou vrozenou vadu metabolismu, projevující se nedostatkem biotinidázy.
Toxicita
Denní bezpečná dávka (UL) nebyla stanovena. Biotin patří mezi vitaminy s nejnižší toxicitou. Např. u dětí s vrozenými poruchami enzymů, závislých na biotinu, byly dobře tolerovány parenterální dávky 10 mg biotinu denně.
Kyselina pantothenová
Biologicky aktivní je kyselina D-pantothenová i její alkohol D-pantothenol.
Výskyt a zdroje
Kyselina pantothenová se vyskytuje v mnoha zdrojích, takže izolovaná deficience tohoto vitaminu se prakticky nevyskytuje. Nejbohatším zdrojem jsou vnitřnosti, obilí a celozrnné výrobky. Nejčastěji se vyskytuje jako část koenzymu A, který se resorbuje v žaludku a tenkém střevě a pak se postupně uvolňuje až na kyselinu pantothenovou.
Zdroje kyseliny pantothenové

ZdrojMnostv mg/100g
Jtra4,1-7,0
Vejce1,6
Drod5,3
Oechy0,7-2,14
ampiony2,1

Tab. 18


Funkce
Kyselina pantothenová jako složka koenzymu A, hraje klíčovou roli v metabolismu sacharidů, tuků a bílkovin, a tak se podílí na všech reakcích stavby a odbourávání buněk a tkání. Účastní se acetylace karnitinu, tedy i energetického využití mastných kyselin a je potřebná pro syntézu sterolů, např. cholesterolu, žlučových kyselin, provitaminu D a některých hormonů. Je nezbytná pro syntézu řady dalších látek, např. porfyrinu (hemoglobin, myoglobin, cytochromy dýchacího řetězce), acetylcholinu (neurotransmiter), fosfolipidů (složka buněčných membrán). Má význam při tvorbě protilátek a účastní se imunitních procesů organismu.
Projevy deficience
Deficience samotné kyseliny pantothenové není známa, nedostatek tohoto vitaminu je většinou spojen s nedostatkem celé skupiny vitaminů B-komplexu. Deficience kyseliny pantothenové, vyvolané uměle na zvířatech, způsobují poruchy růstu, fertility, neurosvalové poruchy a dermatologická poškození.
Denní doporučená dávka
Denní doporučená výživová dávka nebyla pro tento vitamin stanovena. Vyšší nároky na příjem tohoto vitaminu mají alkoholici, ženy, užívající orální antikoncepci, diabetici, starší lidé a lidé s onemocněním trávicího ústrojí.
Jednotky
V doplňcích stravy se vyskytuje kyselina pantothenová, panthenol nebo pantothenát vápenatý, příp. sodný.

1 mg kys. pantothenov=1,088 mg pantothent vpenat
1 mg kys. pantothenov=1,12 mg pantothent sodn
1 mg pantothent vpenat=0,8925 mg kys. pantothenov
1 mg panthenol=1,068 mg kys. pantothenov
1 mg panthenol=1,161 mg pantothent vpenat
1 mg panthenol=1,181 mg pantothent sodn
1 mg kys. pantothenov=0,936 mg panthenol
1 mg pantothent vpenat=0,861 mg panthenol
1 mg pantothent sodn=0,847 mg panthenol

Tab. 19


Toxicita
Jak při perorálním, tak při parenterálním podávání kyseliny pantothenové a jejích derivátů nebyly zaznamenány toxické účinky. Bezpečná denní dávka (UL) nebyla stanovena.
Kyselina listová

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16