Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Příčina anémie není většinou přímo v nedostatku železa a vitaminu B12, ale v deficienci tzv. vnitřního faktoru, potřebného ke vstřebávání vitaminu B12. Ke vstřebávání železa je potřebná také kyselina listová a vitamin C.
Nedostatek vitaminu B12 je běžný u veganů. U dětí, kojených veganskými matkami, se mohou v prvním roce života projevit neurologické a hematologické disfunkce, které lze léčit substituční terapií.
Nedostatkem vitaminu B12 dále mohou trpět lidé s poruchou absorpce kobalaminu, většinou starší lidé s atrofií trávicího ústrojí.
Stabilita
Vitamin B12 je stabilní vůči teplu, svoji aktivitu ztrácí na světle, za přístupu vzduchu a v alkalickém prostředí.
Jednotky
Množství vitaminu B12 se udává v hmotnostních jednotkách.
Denní doporučená dávka
Denní doporučená dávka pro dospělé osoby je 3 µg. Pro kojící a těhotné ženy je vyšší (4µg, resp. 3,5µg)
Toxicita
U lidí nebyly prokázány nežádoucí účinky při jednorázovém orálním podání kyanokobalaminu v dávce 100 mg a při dlohodobém podávání 1mg/týdně po dobu pěti let. Bezpečná denní dávka (UL) nebyla stanovena.
Niacin
Pojem niacin zahrnuje kyselinu nikotinovou a její amidový derivát (nikotinamid). Lidský organismus si vytváří niacin z aminokyseliny tryptofanu, toto množství je však velmi malé a nepostačující. Niacin se ukládá v játrech, jeho zásoba stačí na 2-6 týdnů.
Výskyt
Niacin (ve formě nikotinamidu) se vyskytuje především v živočišných produktech, v mase a vnitřnostech. V rostlinných produktech se vyskytuje ve formě kyseliny nikotinové. V cereálních produktech je kyselina nikotinová vázána ve formě komplexu (niacytin), který je špatně biologicky využitelný.
Funkce
Hlavní funkcí niacinu je účast na získávání energie během metabolických přeměn sacharidů, tuků a bílkovin. Těchto procesů se niacin zúčastňuje ve formě dvou klíčových koenzymů NAD (nikotinamid adenin dinukleotid) a NADP (nikotinamid adenin dinukleotid fosfát). Niacin je důležitý pro adekvátní vývoj a růst organismu, účastní se syntézy některých hormonů.
Projevy deficience
Klinický projev nedostatku niacinu (pelagra) je vzácný. Toto onemocnění je charakteristické změnou barvy a hrubosti kůže, poškozením sliznic úst, chudokrevností, průjmem a neuropatiemi.
Lehký nedostatek niacinu se projevuje mnoha nespecifickými symptomy, např.: nespavost, ztráta chuti k jídlu, váhový úbytek, bolestivost jazyka a sliznice ústní dutiny, bolesti břicha, atd.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16