Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vitamin B6 má preventivní a podpůrný účinek při léčbě neuropatií, homocysteinurie, revmatických onemocnění a premenstruačního syndromu.
Projevy deficience
Deficience vitaminu B6 je poměrně vzácná. Větší nedostatek vitaminu B6 se projevuje abnormálním snížením obsahu hemoglobinu v erytrocytech, a ztrátou schopnosti konverze aminokyseliny tryptofanu na kyselinu nikotinovou. Deficience vitaminu B6, vyvolaná přítomností antagonistů tohoto vitaminu, nebo geneticky indukovanými chybami v metabolismu aminokyselin, může způsobit řadu onemocnění: abnormálně malý vzrůst, sníženou tvorbu protilátek, kožní onemocnění (seborhoidní dermatitida), ledvinové kameny, degeneraci nervů a pod. Tato onemocnění však mohou mít i jinou příčinu, než je nedostatek vitaminu B6.
Stabilita
Vitamin B6 je relativně tepelně stabilní, inaktivuje se ale oxidací a působením UV světla. Nestabilní je v přírodních zdrojích během kuchyňských úprav - zmrazením zeleniny dochází k 25% ztrátě vitaminu B6, mletím mouky až k 90% ztrátě, během vaření ve vodě může dojít až k jeho 40% inaktivaci.
Jednotky

1 mg pyridoxol=1,22 mg pyridoxol hydrochlorid
1 mg pyridoxol hydrochlorid=0,82 mg pyridoxol

Tab. 15


Denní doporučená dávka
Potřeba vitaminu B6 je ovlivněna příjmem bílkovin - větší množství potřebují lidé, kteří mají vyšší příjem bílkovin, např. sportovci, užívající bílkovinné preparáty. Vyšší přísun tohoto vitaminu potřebují také ženy, užívající hormonální antikoncepci (estrogen), těhotné a kojící ženy, chronicky nemocní lidé, užívající některé léky a osoby s celiakií.
Toxicita
Vitamin B6 je obecně dobře tolerován, pokusně bylo stanoveno, že denní dávka 100 mg, užívaná po dobu 3-4 let, nevyvolává negativní vedlejší reakce. Bezpečná dávka (UL) pro dospělého je 100 mg denně.
Vitamin B12
Vitamin B12 patří ke skupině kobalaminů. V živých organismech se vyskytuje většinou jako hydroxykobalamin, adenosylkobalamin a methylkobalamin. Poslední dvě jmenované formy jsou aktivní koenzymy. Kyanokobalamin, syntetická forma vitaminu B12, se pro svoji dostupnost a dobrou stabilitu běžně používá ke klinickým účelům. Do aktivní formy se přeměňuje během metabolických procesů organismu.
K absorpci vitaminu B12 je zapotřebí vnitřní faktor, bílkovina, nacházející se v žaludeční mukóze. Samotná absorpce vitaminu B12 probíhá v tenkém střevě. Vitamin B12 se skladuje v organismu převážně v játrech, částečně v ledvinách, srdci a mozku. Jeho zásoba je extrémní, stačí až na 2 roky.
Výskyt
Primárním zdrojem vitaminu B12 jsou pouze živočišné produkty, zejména vnitřnosti (játra, ledviny, srdce a mozek), mezi další zdroje patří ryby, vejce a mléčné produkty. Některé mikroorganismy mohou vitamin B12 syntetizovat, takže tento vitamin může být přítomen v zakysaných mléčných potravinách. Vitamin B12 je syntetizován střevními bakteriemi v trávicím ústrojí lidí, ale mimo tu oblast, kde dochází k jeho vstřebávání.
Funkce
Vitamin B12 je důležitý pro tvorbu krevních tělísek, různých bílkovin a pouzder, obalujících nervová vlákna, a pro správný růst. Ve formě adenosylkobalaminu působí jako koenzym při důležitých metabolických reakcích tuků a sacharidů a při syntéze DNA. Ve formě methylkobalaminu se podílí na biosyntéze aminokyseliny methioninu, potřebného při biosyntéze červených krvinek. Během tohoto procesu regeneruje kyselinu listovou, která se na tvorbě červených krvinek také podílí. Aktivuje lymfocyty imunitního systému a tím pozitivně ovlivňuje jeho funkci.
Projevy nedostatku
Klinický nedostatek vitaminu B12, zaviněný nedostatkem tohoto vitaminu ve výživě, je vzácný. Nedostatek vitaminu B12 může vyústit v megaloblastickou anémii a v neuropatii, dále vede k defektní syntéze DNA v buňkách. Příznaky nedostatku vitaminu B12 jsou podobné jako u kyseliny listové. Hlavní odlišností je, že pouze nedostatek vitaminu B12 je spojen s degenerací míchy. Pokud by k léčbě deficience vitaminu B12 byla chybně použita kyselina listová, příznaky anémie by byly zmírněny, ale nebylo by odstraněno riziko poškození nervového systému.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16