Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vitaminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Vitaminy
Vitaminy jsou chemicky různorodé látky patřící mezi esenciální mikroživiny. Lidský organismus si je nedokáže syntetizovat, musí být přijímány prostřednictvím stravy nebo doplňků stravy. Na rozdíl od minerálních látek a stopových prvků jsou vitaminy organického původu.
Dělení vitaminů
Podle rozpustnosti rozeznáváme vitaminy lipofilní (rozpustné v tucích) a hydrofilní (rozpustné ve vodě). Vitaminy se ukládají v organismu do zásob, které jsou schopny saturovat potřeby organismu po různě dlouhou dobu. Obecně platí, že zásoby vitaminů lipofilních vydrží organismu několik týdnů až měsíců, zatímco vitaminy hydrofilní se v organismu neukládají do větší zásoby (výjimkou je vitamin B12), jejich aktuální přebytek se vylučuje močí a musí být proto průběžně doplňovány.
Zásoba vitaminů v organismu

Lipofiln vitaminyHydrofiln vitaminy
Vitamin K2-6 tdnBiotin4-10 dn
Vitamin D2-4 msceKyselina pantothenov4-10 dn
Vitamin E - tokoferol6-12 mscVitamin B1 - thiamin4-10 dn
Vitamin A - retinol1-2 rokyVitamin C2-4 tdny
Vitamin B2 - riboflavin2-6 tdn
Vitamin B6 - pyridoxin2-6 tdn
Niacin2-6 tdn
Kyselina listov2-4 msce
Vitamin B12 - kobalamin2 roky

Tab. 1


Vitaminy, které se z části syntetizují v organismu
Vitamin A
- vzniká v organismu štěpením provitaminů A (karotenů). Je známo asi 50 karotenů, které mají biologickou aktivitu provitaminu A. Nejdůležitější z nich je beta-karoten, který se teoreticky může štěpit na dvě molekuly vitaminu A.
Vitamin D3
- cholekalciferol, vzniká v kůži z 7-dehydrocholesterolu působením UVB záření
Vitamin K2 (menachinon), vitamin B12 a biotin
- jsou v malém množství syntetizovány bakteriemi, které se vyskytují v zažívacím traktu živočichů, množství takto získaných vitaminů je však pro lidský organismus nedostatečné a větší část musí přijímat stravou
Niacin
- vzniká metabolickou přeměnou aminokyseliny tryptofan (z 60 mg tryptofanu může vzniknout 1 mg niacinu). Toto množství však není adekvátní potřebám organismu.
Hypovitaminóza
Stav organismu, který vzniká při deficienci vitaminů. Projevy jsou různé podle závažnosti deficitu a podle toho, který vitamin je nedostatkový. Při nedostatku vitaminů dochází nejprve k vyčerpání jejich zásob ve tkáních, posléze k omezení metabolických reakcí, kterých se vitaminy v podobě koenzymů zúčastňují. Tento stupeň deficience je již symptomaticky více či méně specificky definovatelný. Dále pak dochází nejprve k reverzibilním a posléze k ireverzibilním onemocněním z nedostatku vitaminů, k poškození tkání a orgánů, příp. smrti.
Hypovitaminóza primární vzniká nedostatkem vitaminu (většinou více vitaminů) ve stravě (jednostranná dieta, nevhodně upravovaná strava a pod.), hypovitaminóza sekundární může nastat i při některých onemocněních, kdy organismus není schopen vitaminy z trávicího traktu vstřebávat (např. malabsorbce tuků je spojena s deficiencí lipofilních vitaminů). Hypovitaminóza může být rovněž důsledkem dlouhodobého užívání některých léků.
Hypervitaminóza
Při zvýšeném příjmu jednoho, nebo více vitaminů, dochází k jeho nadbytku v organismu - k hypervitaminóze. Tento stav je symptomatický, odezní po vyloučení vitaminu ze stravy. Předávkování je nebezpečné zejména u vitaminu D a A (vyšší dávky vitaminu A jsou teratogenní).
Funkce vitaminů

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16