Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity

1
2
3
4
5
Motto:
O, how shall summer's honey breath hold out Against the wreckful siege of battering days, When rocks impregnable are not so stout, Nor gates of steel so strong, but Time decays?
Jak vzdorovat má sladký letní dech obléhání a kanonádě dní, když Času neodolá v pevných zdech železná brána ani kamení?
William Shakespeare: Sonety. Překlad Z. Hron. Lyra pragensis, Praha, 1986
Úvod
Začíná podzim, blíží se zima, a tak přichází potřeba připravit se na dlouhé fronty zájemců v oficínách lékáren. Často budete slýchat, jak jsou zákazníci opakovaně nemocní, že všechno a snadno chytnou, že jsou unaveni a správně budete usuzovat, že mají asi sníženou imunitu. Vyhledají-li pomoc u lékaře, dostanou opakovaně antibiotika a různé imunomodulátory. Na vás, lékárnících, budou žádat další prostředky posilující imunitu.
Nezapomínáme však všichni na osvědčené postupy, pomocí kterých můžeme o svou imunitu pečovat sami? Což takhle vylepšit svůj životní styl, cvičit se v úspěšnějším zvládání stresu a dopřávat si dostatek odpočinku a dovolené? Nepřecházíme, tak jak velí doba, nemoci a nezapomínáme na tolik prospěšný klid na lůžku při infekcích a horečkách?
Jak si můžeme nejsnáze pomoci? Nejčastěji se nabízí zvýšený přísun vitaminů a minerálů. Navzdory tomu, že klasické avitaminózy - kurděje, beri-beri, křivice a pelagra - již nepředstavují v rozvinutých zemích významný medicínský problém, hovoří se o vitaminech prakticky každodenně. Stali jsme se svědky dříve jen stěží představitelného nárůstu obliby multivitaminových přípravků, lišících se někdy složením a obsahem, jindy jen balením a formou. Co však mají tyto přípravky společného je to, že mají dodávat tělu to, co mu moderní způsob života s nedostatkem pohybu, špatnou životosprávou, stresy a znečištěným životním prostředím bere. Mají nás chránit před infekcemi, mají posilovat naši obranyschopnost a odstraňovat únavu našeho organismu a zvyšovat jeho energetické možnosti a vitalitu.
Tento nebývalý rozkvět vitaminových přípravků souvisí i s výsledky výzkumů škodlivého působení oxidace na živé organismy a antioxidačních vlastností vitaminů.
Antioxidanty
Kyslík, jak nám dáte patrně za pravdu, je zcela nezbytný pro život vyšších organismů. Avšak za jistých situací se molekuly kyslíku mění na volné radikály, kterým chybí jeden nebo dva elektrony a jsou tak vysoce reaktivní. Ano, v poslední době se čím dál častěji hovoří také o volných kyslíkových radikálech. O co se vlastně jedná? Tyto zvláštní, donedávna víceméně neznámé látky si vytváříme ve vlastních buňkách sami - jsou to produkty normálního buněčného metabolismu. Další nebezpečné volné radikály získáváme zvenčí. Pocházejí ze zevního znečištěného prostředí: vznikají působením UV záření nebo smogových exhalací, ale také z cigaretového kouře. Chemicky jde o molekuly (nejčastěji kyslíku a dusíku), postrádající jeden elektron. Všechny tyto volné radikály jsou velmi nestabilní a snaží se získat chybějící elektron z jakékoliv jiné molekuly. Tím, že volné radikály odebírají elektrony molekulám bílkovin, tuků a DNA, poškozují buňky a tkáně našeho těla.
Naštěstí se v těle i v naší potravě přirozeně vyskytují antioxidanty, látky, které jsou schopny dodat volným radikálům chybějící elektrony, a tak je vyvazovat a stabilizovat. Mezi antioxidanty řadíme mnohé přírodní látky, zvláště některé vitaminy, minerály a enzymy. K těm nejvýznamnějším patří vitamin E, vitamin C, β-karoten, selen, ubichinon, některé hormony jako např. testosteron, dehydroepiandrosteron, lidský růstový hormon nebo melatonin. Za určitých okolností může působení volných radikálů překonat obranu organismu a postupující poškozování buněk může vést ke stárnutí či řadě závažných chorob. Tím, že se u mnohých vitaminů a minerálů prokázal významný antioxidační efekt, mohou se uplatnit v prevenci leckterých nemocí. U onemocnění kardiovaskulárního systému se předpokládá ochranný vliv vitaminu C, vitaminu E a β-karotenu, a to zabráněním oxidace LDL cholesterolu a tím i vzniku aterosklerózy. Studie provedené v USA prokazovaly významně ochranný vliv již 100 UI vitaminu E na rozvoj aterosklerózy. V prevenci prakticky všech nádorů se zase předpokládá ochranný vliv vitaminu C, β-karotenu a selenu. Vitamin C, vitamin E a β-karoten mají patrně ochranný vliv i na vznik katarakty. Vitamin E a další látky zase mohou preventivně působit proti rozvoji Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. A jistě ne na konec se předpokládá, že pravidelné užívání vitaminů E a C pomáhá posilovat imunitní systém, což se prokázalo zvláště u starších osob.
Vitamin C
Denní doporučená dávka kyseliny askorbové je u dětí 40 mg a u dospělých 60 mg. V řadě komerčních přípravků je obvykle tato dávka významně překračována. Jejich složení s vyšším obsahem vitaminu C vychází z představy, že až vyšší dávky mají antioxidační působení, což však nebylo prokázáno. Pravdou však je, že jak vitamin C, tak vitamin E prostupují buněčnými membránami velmi neochotně.
Kouření snižuje hladiny vitaminu C, proto by jej kuřáci měli přijímat více než nekuřáci. Jeho potřeba stoupá i v obdobích vyšší koncentrace škodlivin ve vzduchu, při častějších respiračních infekcích a zvýšené stresové zátěži. Přirozený vitamin C přijímáme v ovoci a zelenině, zvláště citrusech, bramborách a paprikách. Denní potřeba by mohla být pokryta jedním pomerančem, jednou červenou paprikou nebo 8 jablky.
Vitamin E
Tokoferoly patří k nejčastěji zmiňovaným antioxidantům, jsou naprosto nezbytné pro zachování normální funkce všech buněk. Vitamin E je tvořen skupinou chemicky příbuzných látek - tokoferolů a tokotrienolů. Jejich podstatnou funkcí je udržování důležitých vlastností buněčných membrán (fluidita) a ochrana před oxidací. Bylo prokázáno, že u starších osob vitamin E zvyšuje buňkami zprostředkovanou imunitu, současně zpomaluje projevy stárnutí imunitního systému. Synergisticky působí vitamin E s dalšími antioxidačně působícími látkami, např. koenzymem Q10 a selenem. Denní potřeba je kryta 30 UI, resp. 10 mg. Přirozeně jsou obsaženy ve stolním oleji, dále např. v slunečnicových semenech, ovesných a pšeničných klíčcích. Každodenní potřeba může být zajištěna např. 20 g slunečnicových nebo dýňových semen, 5 lžícemi slunečnicového oleje nebo 150 g pražených burských oříšků.
Vitamin A a β-karoten
Pod názvem vitamin A jsou chápány dvě látky. Vlastní vitamin A - retinol, přirozeně se vyskytující v mléčných výrobcích a v mase ryb a hospodářských zvířat, a provitamin A - β-karoten, obsažený v mrkvi, meruňkách a listové zelenině. Ačkoliv u retinolu nebyly antioxidační vlastnosti prokázány, karoteny patří k významným vazačům volných kyslíkových radikálů. Denní potřeba β-karotenu se pohybuje mezi 10 000 a 25 000 UI; toto množství je přibližně obsaženo v 1 mrkvi, 10 meruňkách nebo ve dvou baleních mletého špenátu.
Selen

1
2
3
4
5