Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Diety - přehled

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Úvodem
Pojem dieta zahrnuje ve zdravotní péči kvalitativní a kvantitativní složení potravy - správné výživy, která je doporučována při výskytu určitých poruch zdraví - nemoci. Hlavní zásadou diety je zachovat základní požadavky výživy a šetřit zároveň poškozené - nemocné tkáně a orgány pacienta.
Diety jsou v preventivní i léčebné péči důležitou složkou péče o zdraví. Složkou, která závisí na compliance pacienta a na jeho vůli podílet se na léčení choroby.
Při stanovení diety u jednotlivých chorob a potíží se dbá na to, aby pacient dostal především dostatek energie pro udržení tělesných sil, přihlíží se ke stavu nemocného (zda bude ležet na lůžku, chodit či dokonce pracovat), ke kuchyňskému zpracování pokrmů. V našem přehledu vycházíme ze zkušeností, že pacienti se často ptají na doporučenou dietu při určitých chorobách a to i lékárníků, se kterými při dispenzaci léků přicházejí často do úzkého styku. Existuje sice řada příruček, brožurek i letáků, kde jsou doporučované diety uváděny, přesto považujeme za vhodné v SOLUTIO - v poradenské činnosti, na složení jednotlivých diet v přehledu upozornit a to tak, aby lékárník svého pacienta nezklamal a příslušné informace mu na úrovni předal.
Přehled je sestaven tak, že u hesla určité choroby, resp. chorobného či tělesného stavu, jsou vždy uvedena základní doporučení o dietě - tak, jak jsou uváděna v odborné literatuře. Domníváme se, že lékárna v současné době, tak jak je tomu v řadě zemí v zahraničí, ale také již v některých lékárnách u nás, by měla mít pro pacienty i tištěné informace o dietách či onemocněních. Lékárník zde v praxi může plnit roli zdravotnického pracovníka, který se plně podílí na výchově svých pacientů ke zdraví zdravotní výchově.
Akutní zánět pankreatu - Pancreatitis acuta
Projevuje se jako náhlá příhoda břišní, příčinou bývá zvýšené zatížení trávicího traktu nebo abusus alkoholu, žlučníková kolika. Většinou se však bezprostřední příčina zjistit nedá. Klinický obraz se většinou vyvíjí rychle. Dominantním příznakem je bolest, velmi intenzivní, umístěná nejčastěji v epigastru a v zádech. Bolest může trvat několik dní. Bolest předchází nebo provází pocit naplněného žaludku, nauzea, zvracení, které nepřináší úlevu, nadmutí a ztížený odchod plynů. Léčení spočívá v úplném klidu tělesném, duševním a zažívacím. Úkolem konzervativního léčení je zabránit šoku nebo jeho prohloubení, vyrovnat snížený krevní objem, upravit poruchy elektrolytů a uklidnit bolest. Za 2 - 3 dny po uklidnění bolesti může nemocný přijímat potravu, tekutiny i léky per os.
Dieta u onemocnění akutní pankreatitidou se skládá ze sucharů (100 g), z jednoho bílku, odstředěného mléka (400 ml), cukru (30 g) a z 500 ml bylinkového čaje nebo minerální vody. Celková energetická hodnota tohoto složení je kolem 4000 joulů. Je proto nutné ji doplnit parenterálním podáním výživných roztoků i tekutin.
Po 3-4 dnech se dieta rozšíří o 400 ml zředěného mléka, 100 g tvarohu s mlékem, 120 g rýže, 2 bílky, 100 g sucharů a 50 g cukru.
Trvá-li zlepšení subjektivního i objektivního stavu, rozšíří se dieta o polévky (rýžová, krupicová, mléčná - jíšku je nutno upravit za sucha), příkrmy (nudle, flíčky, makarony, rýže, bramborová kaše, suchary, veka, housky starší) a dále i o moučníky (rýžová nebo krupičná kaše, žemlový, rýžový nebo krupicový nákyp, puding, piškoty, keksy). Ovoce se podává čerstvé nebo kompotované (meruňky, broskve, jablka, pomeranč). Z nápojů může pacient obdržet mléko, podmáslí, bylinný čaj, obilnou kávu, neprojímavé minerální vody.
Tuky se podávají 14.-21. den po uklidnění bolestí. Nejprve se podávají tuky ve formě nesebraného mléka. V případě, že nedošlo k obtížím, podává se druhý nebo třetí den 5 g másla nebo rostlinného tuku a dávka se postupně rozšiřuje na 50-60 g denně.
Postupně se nemocný převádí na dietu klidové fáze vleklé pankreatitidy. Alkohol je přísně zakázaný!
Arthritis uratica
viz Dna
Cholelitiasa
viz žlučové kameny
Cukrovka (úplavice cukrová) - Diabetes mellitus
Onemocnění s trvalou poruchou přeměny glukosy, která způsobuje hyperglykémii. Příčinou bývá porucha B buněk v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní, která se projevuje nedostatkem či chyběním insulinu.
Diabetes mellitus I. typu se vyskytuje u mladších osob, většinou je pak potřebná léčba insulinem. U diabetes mellitus II. typu - v literatuře označovaného jako stařecký - lze často poruchu upravit snížením hmotnosti a dietou, dále perorálními antidiabetiky (PAD) a jen v těžších případech je nutno injekčně podávat insulin.
U obou typů onemocnění je nutné kompenzovat glykémii, aby nedocházelo ke komplikacím a to zejména mikroangiopatiím jak cév očních (diabetická retinopatie), ledvinných (diabetická nefropatie - glomerulosklerosa) a nervových (diabetická neuropatie).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15