Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Aplikační formy inhalačních antiastmatik

1
2
3
4
5
Úvod
Astma bronchiale a chronická obstrukční plicní choroba postihuje stále více lidí, a to ať již jde o vrozené potíže nebo získané setkáním s alergeny nebo chybným životním stylem. Podávání antiastmatik je jednou z cest jak zlepšit kvalitu života. Antiastmatika lze podávat systémově nebo lokálně. Vzhledem k riziku možných nežádoucích účinků je výhodnější podávat je lokálně. Uvádíme přehled všech aplikačních forem inhalačních antiastmatik, která jsou na českém farmaceutickém trhu. Jednotlivé aplikační formy inhalačních antiastmatik jsou poměrně náročné na správnou techniku inhalace, zejména pak její postup, a proto je bezchybné zvládnutí podmínkou dosažení žádoucího efektu.
Pro lékárníka je znalost inhalační techniky stěžejní při vlastní dispenzaci. Většina pacientů dostane informace o použití konkrétní lékové formy od odborného lékaře, ale pro velký objem informací jejich část většina zapomene. Proto je vhodné informaci o správné aplikaci podat srozumitelně znovu, případně si jejich znalost vhodně formulovanými dotazy ověřit. Následující přehled je vodítkem správného postupu při jejich použití.
Jednotlivé aplikační formy
1. Aerosoly
Atrovent, Berodual, Inflamide, Salamol, Ecobec a.t.d.
2. Autohaler
Ecobec Easi-Breathe
3. Easyhalery
Buventol
4. Turbuhalery
Oxis, Pulmicort
5. Diskhalery
Flixotide-rotadisks, Ventodisks, Serevent-rotadisks
6. Diskus
Seretide, Serevent-diskus
7. Spinhaler
Intal, Berodual inhaletten, Miflonid
8. Spacery a expandery (předřazené prostory)
Volumatic, Aerochamber

1
2
3
4
5