Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Alzheimerova nemoc

1
2
3
4
5
6
7
8
Eptastigmin - látka ve vývoji.
b) piperidinové deriváty
Donepezil - jeho biologický poločas je velmi dlouhý, je možno ho proto podávat pouze v jedné denní dávce, obvykle 5-10 mg. Příznivý účinek se podobně jako u rivastigminu objevuje za 12 týdnů od zahájení terapie a přetrvává 6 měsíců po ukončení.
c) akridinové deriváty
Takrin - nejdéle používaný I-Ache, který však u nás není registrován. Po takrinu se objevil vzestup některých jaterních transamináz, hepatotoxicita však není velká.
7-metoxytakrin - byl vyvinut u nás, nebyl však dokončen klinický výzkum.
Velnacrin, suronacrin - v klinickém výzkumu.
d) alkaloidy
Galantamin - u galantaminu se udává duální mechanismus účinku, jednak je selektivním inhibitorem mozkové acetylcholinesterázy a dále zesiluje vlastní účinek acetylcholinu na nikotinové receptory (pravděpodobně vazbou na alosterické vazební místo receptoru). Počáteční dávka je 8 mg, ve dvou denních dávkách, nejvyšší udržovací denní dávka pak 24 mg.
Huperzin A - perspektivní látka.
e) deriváty organofosfátů
Metrifonát - účinný je teprve aktivní metabolit, který působí inhibici Ache. Preparát u nás není registrovaný.
3. Podání stimulátorů muskarinových a nikotinových receptorů (agonistů postsynaptických muskarinových a nikotinových receptorů)
Bylo zjištěno, že příznivý efekt mají agonisté muskarinových M1 a M3 receptorů. Látky, které působí agonisticky na M2 receptorech, kognitivní buňky poškozují. Intenzivně je zkoumán xanomelin a milamelin.
4. Ovlivnění acetylcholinergního systému prostřednictvím jiných neurotransmiterových systémů
Acetylcholinergní systém je pod vlivem tonické inhibice GABAergního systému (systém kyseliny gamaaminomáselné). Hledají se proto látky, které by parciálně inhibovaly GABA-A receptory tak, aby se odblokovala pouze tato tonická inhibice.
Zkoušejí se látky ze skupiny betakarbolinů např. gedocarnil.
Podobně zlepšuje funkci acetylcholinergního systému inhibice 5HT3 receptorů, zkouší se proto v této indikaci ondansetron.
5. Další látky ovlivňující acetylcholinergní systém
Indeloxazin - stimuluje uvolnění acetylcholinu z presynaptického zakončení.

1
2
3
4
5
6
7
8