Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Alzheimerova nemoc

1
2
3
4
5
6
7
8
 • obtížné hledání slov.
  2. stadium - středně těžká forma
 • významné výpadky paměti, včetně jmen členů vlastní rodiny,
 • snížená schopnost postarat se sám o sebe, je zapotřebí pomoci při mytí či oblékání,
 • časté případy, kdy se nemocný ztratí nebo zabloudí i na známých místech,
 • zhoršování řečových schopností,
 • halucinace, bludy.
  3. stadium - těžká forma, úplná závislost
 • obtíže při příjmu potravy,
 • neschopnost rozpoznat přátele, členy vlastní rodiny,
 • obtíže s chůzí,
 • inkontinence moči a/nebo stolice,
 • výrazné poruchy chování.
  Diagnostika AN
  Diagnóza AN vychází z diagnózy syndromu demence. Základním krokem je tedy zjištění přítomnosti demence. Pro zjištění demence je důležité klinické vyšetření, anamnestické údaje, je možno použít testové metody např. běžně používaný MMSE (Mini Mental State Examination), kde dosáhne respondent při plném výkonu 30 bodů, při poklesu výkonnosti pod 25 bodů uvažujeme již o počínající demenci. Z pomocných vyšetření je možno využít zobrazovací metody počítačové tomografie (CT) a nukleární magnetické rezonance (NMR) mozku. Pro diagnostiku AN bylo vypracováno několik mezinárodně používaných schémat.
  Diferenciálně diagnostické odlišení AN od jiných typů demencí je někdy velmi obtížné a nepřesné. V klinice je nejčastěji nutno odlišit AN od ischemickovaskulární demence.
  Definitivní diagnóza AN je diagnóza histologická.
  Příčiny a rizikové faktory AN
  Příčiny AN zůstávají dosud neobjasněny, předpokládá se vliv řady faktorů, které mohou onemocnění navodit nebo k němu přispívat ve vzájemné součinnosti:
 • genetické faktory,

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8