Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Komunikace v lékárně

1
2
3
4
5
Problémoví pacienti
Agresivní pacient
Na agresivního pacienta se nedoporučuje být agresivní, daleko lepší je mít snahu snížit agresi. V mnoha případech je agrese z důvodu osobních problémů.
Pacient bude vděčen, pomůžeme-li mu překonat jeho potíže.
Depresivní pacienti
V žádném případě se nám nepodaří zvrátit stav deprese. Nejdůležitější je, aby pacient byl pod dohledem a v případě potřeby užíval antidepresiva. Všeobecně je zaznamenán nárůst pacientů s tímto onemocněním.
Hypochondři
Přesto, že žádnou nemoc nemají, vyžadují farmakoterapii, individuální přístup.
Zde je potřebné uplatnit asertivní chování.
Úzkostliví pacienti
Až příliš se sledují, s úzkostí mají obavy o své zdraví, vše nadměrně sledují.
Rovněž i zde je potřebné uplatnit asertivní chování.
Najít optimální vztah i v této skupině je velice náročné, mnohdy se nepodaří navázat kontakt.
Komunikace v lékárně by měla být vždy se zpětnou vazbou. Znamená to, že bychom měli vytvořit prostor pacientovi, který by mohl klást dotazy. Zároveň by si však lékárník měl ověřit, zda-li pacient skutečně ví, jak užívat správně léky.
Závěr
Byl krásný letní den, pravé poledne, jakoby se zastavil čas. Dělala jsem doprovod jedné známé lékařce, která mě přijela navštívit. Akutně potřebovala dermatologickou mast. Zašly jsme náhodně do jedné nejmenované lékárny. Lékárna měla atmosféru, ale díky jen tomu, že měla krásný interiér. Nikdo kromě nás dvou a paní magistry tam nebyl. Její přístup k nám - potenciálním zákazníkům však byl silně neprofesionální.
Nejenže ani nepozdravila, při komunikaci se dívala zcela mimo, natož aby se usmála. Požadovaná mast nebyla k dispozici. Zde neprojevila žádnou snahu hledat řešení (nabídnout jinou farmakoterapeutickou alternativu, možnost mast objednat). Navíc byla úplně ,,kontra,, ve vztahu ke krásnému interiéru. Příroda příliš nebyla nakloněna obdařit kolegyni hezkým zjevem, takže vše hovořilo v její neprospěch. Jednoznačně předvedla, jak lze přijít o potencionálního zákazníka. A zde jsem si uvědomila, jak je důležité, abychom z profesionálního hlediska na sobě zapracovali a dali si záležet, jak vystupujeme a působíme na okolí. Ne každý je obdařen schopností získat si člověka v našem případě pacienta. Ale stojí to za to. Vedle ekonomického přínosu v době nastupující konkurence, je příjemné, když vás lidé mají rádi a chodí za Vámi - jako za svým lékárníkem.
Komunikace je nedílnou součástí profesiogramu každého farmaceuta. Představuje obrovský nástroj k tomu, aby s konečnou platností byla odsouhlasena role lékárníka jako největšího odborníka přes léky ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi, ale i společnosti.
Lékárník by neměl zapomínat na humánní přístup k pacientům.

1
2
3
4
5