Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Úvod

Vážené paní lékárnice a laborantky, vážení páni lékárníci,
předkládáme Vám již šestý svazek SOLUTIA - příruční knihy pro lékárny. Předpokládáme, že náš cíl - předložit odborným pracovníkům (lékárníkům i laborantům) v lékárenské péči v upravené formě nové poznatky důležité v každodenní praxi - bude i v tomto vydání splněn. Klademe důraz především na poradenskou činnost, tam je totiž nové působení lékárníka a farmaceutického laboranta. Farmaceutická péče to není jen program doporučený vrcholovými zdravotnickými a samozřejmě farmaceutickými orgány světa a zejména Evropy, ale nové poslání celého oboru - poskytnout společnosti nejen kvalitní a bezpečné léky, ale i dostatek objektivních informací. Věříme, že to již pochopili všichni, a to i majitelé lékáren nelékárníci, kterým zdravotnické poslání oboru bylo a je někdy dosti vzdálené.
Vedle poradenské činnosti je tento svazek zaměřen i na tradiční přehledy - historické, zde vzpomínáme 50 let samostatných farmaceutických fakult, nemocniční lékárenství (které v ČR nemá ještě tu tradici jako jinde v Evropě), či připomínáme 130 let farmaceutické společnosti. Přehled informací má přinést článek o Cannabis sativa L., o adaptogenech rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii a také slovník alternativní medicíny. Zájem bude jistě o Český lékopis, právní předpisy atd. Krátké příspěvky o lékárnách a lékárnících na poštovních známkách či zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence Dr. J. Šáleného jistě najdou své čtenáře.
Šestým svazkem překračujeme již 2000 stran, které se díky sponzorům bezplatně dostávají do lékáren. Naše publikace reagují na podněty z praxe, svědčí o tom i rozsah autorů či zvolených a publikovaných témat. O to více nás překvapilo, že náš dotazník, který měl zhodnotit dosavadních téměř 1700 stran textu Solutia a přinést náměty z řad uživatelů, zřejmě zanikl v přemíře informací. Dotazník byl přiložen v 3. čísle Časopisu českých lékárníků ročníku 2002 a měl se tak dostat do rukou všech lékárníků - členů lékárnické komory. Na více jak 5000 dotazníků reagovala jen necelá stovka uživatelů. Je to málo a o něčem to svědčí. Nemáme však pocit, že by tato skutečnost svědčila o kvalitě SOLUTIA. Spíše si klademe otázku: „Potřebuje dnešní odborný pracovník lékárny tuto příručku? Dostává se k informacím jinak, nebo ji nepotřebuje?“ Nezodpovězených otázek by bylo více. Proto si znovu dovolujeme požádat všechny, kterým se SOLUTIO dostává do rukou, aby o tento dotazník požádali, resp. vyplnili, pokud je jim k dispozici. Dotazník můžeme poskytnout i v e-mail formě. Zkrátka prosíme o dialog. Jsme stále ještě optimisté.
Přejeme Vám, aby i 6. svazek SOLUTIA sloužil k účelům, pro který je sestavován a děkujeme Všem, kteří nás v naší práci podrobí kritice, případně povzbudí.
Redakční rada Solutia