Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003

Katedra farmacie
KURZ PRO PŘÍPRAVU KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE I. STUPNĚ V LÉKÁRENSTVÍ - I. a II.část

Uren:pro lkrnky, kte se pipravuj ke specializan zkouce I. stupn v lkrenstv
Msto:IDVPZ Brno
Poet astnk:40
Poet dn/1.:10
Termn:15.9.2003 - 19.9.2003 IDVPZ Brno
6.10.2003 - 10.10.2003 IDVPZ Brno
Odborn garant:
Vedouc kurzu:RNDr. Vlasta Prochzkov, CSc.
Npl:Vybran kapitoly z obecn a speciln farmakologie, ppravy liv a kontroly liv. Lkopisn kontrola liv v lkrnch a prvn pedpisy s n souvisejc. Platn legislativa ve zdravotnictv.

Tab. 1


KONZULTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ POMATURITNÍHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA V ÚSEKU PRÁCE LÉKÁRENSTVÍ

Uren:pro farmaceutick laboranty zaazen do extern formy studia k 1.2.2003
Msto:IDVPZ Brno
Poet astnk:30
Poet dn/1.:9
Termn:22.9.2003 - 24.9.2003 IDVPZ Brno
Odborn garant: 
Vedouc kurzu:RNDr. Vlasta Prochzkov, CSc.

Tab. 2


KONZULTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ POMATURITNÍHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA V ÚSEKU PRÁCE ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY

Uren:pro farmaceutick laboranty zaazen do extern formy studia k 1.2.2003
Msto:IDVPZ Brno
Poet astnk:29
Poet dn/1.:9
Termn:24.9.2003 - 26.9.2003 IDV PZ Brno
Odborn garant:RNDr. Marie Musilov
Vedouc kurzu:Hana Holeovsk

Tab. 3


KURZ POMATURITNÍHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA V ÚSEKU PRÁCE LÉKÁRENSTVÍ

Uren:pro farmaceutick laboranty zaazen do dlkov formy studia k 1.9.2003
Msto:IDVPZ Brno
Poet astnk:30
Poet dn/1.:10
Termn:8.9.2003 - 12.9.2003 IDVPZ Brno
10.11.2003 - 14.11.2003 IDVPZ Brno
Odborn garant: 
Vedouc kurzu:RNDr. Vlasta Prochzkov, CSc.

Tab. 4


ŠKOLENÍ PRO MANIPULACI S PSYCHOTROPNÍMI A OMAMNÝMI LÁTKAMI

Uren:pro idie a vechny osoby, kter manipuluj nebo pichzej do styku s psychotropnmi a omamnmi ltkami
Msto:IDVPZ Brno
Poet astnk:20
Poet dn/1.:1
Termn:termn bude uren dle zjmu z ternu
Odborn garant:Mgr. Ing. Luk Prudil
Vedouc kurzu:Hana Holeovsk
Npl:Zkladn prvn pedpisy, kter se vztahuj na manipulaci a obchod s psychotropnmi a omamnmi ltkami.

Tab. 5


ŠKOLICÍ MÍSTO V PŘÍPRAVĚ A KONTROLE LÉČIV PŘED SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠKOU I. STUPNĚ V LÉKÁRENSTVÍ

Uren:pro lkrnky, kte se pipravuj ke specializan zkouce I. stupn v lkrenstv
Msto:Brno
Poet astnk:5
Poet dn/1.:5
Termn:jaro a podzim 2003 dle termn urench kolitelem
kolitel:Mgr. Zuzana Stakov
Zajiuje:RNDr. Vlasta Prochzkov, CSc.
Pracovit:Lkrna FN u sv. Anny v Brn
Npl:Individuln pln kolen.
Poznmka:kolic msto navazuje na kurzy pro ppravu ke specializan zkouce I. stupn v lkrenstv.

Tab. 6