Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003

Katedra farmacie
KURZ PRO PŘÍPRAVU KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE I. STUPNĚ V LÉKÁRENSTVÍ - I. a II.část

 Určení: pro lékárníky, kteří se připravují ke specializační zkoušce I. stupně v lékárenství
 Místo: IDVPZ Brno
 Počet účastníků: 40
 Počet dnů/1úč.: 10
 Termín: 15.9.2003 - 19.9.2003 IDVPZ Brno
  6.10.2003 - 10.10.2003 IDVPZ Brno
 Odborný garant: 
 Vedoucí kurzu: RNDr. Vlasta Procházková, CSc.
 Náplň: Vybrané kapitoly z obecné a speciální farmakologie, přípravy léčiv a kontroly léčiv. Lékopisná kontrola léčiv v lékárnách a právní předpisy s ní související. Platná legislativa ve zdravotnictví.
  

Tab. 1


KONZULTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ POMATURITNÍHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA V ÚSEKU PRÁCE LÉKÁRENSTVÍ

 Určení: pro farmaceutické laboranty zařazené do externí formy studia k 1.2.2003
 Místo: IDVPZ Brno
 Počet účastníků: 30
 Počet dnů/1úč.: 9
 Termín: 22.9.2003 - 24.9.2003 IDVPZ Brno
 Odborný garant: 
 Vedoucí kurzu: RNDr. Vlasta Procházková, CSc.

Tab. 2


KONZULTAČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ POMATURITNÍHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA V ÚSEKU PRÁCE ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY

 Určení: pro farmaceutické laboranty zařazené do externí formy studia k 1.2.2003
 Místo: IDVPZ Brno
 Počet účastníků: 29
 Počet dnů/1úč.: 9
 Termín: 24.9.2003 - 26.9.2003 IDV PZ Brno
 Odborný garant: RNDr. Marie Musilová
 Vedoucí kurzu: Hana Holešovská

Tab. 3


KURZ POMATURITNÍHO SPECIALIZAČNÍHO STUDIA V ÚSEKU PRÁCE LÉKÁRENSTVÍ

 Určení: pro farmaceutické laboranty zařazené do dálkové formy studia k 1.9.2003
 Místo: IDVPZ Brno
 Počet účastníků: 30
 Počet dnů/1úč.: 10
 Termín: 8.9.2003 - 12.9.2003 IDVPZ Brno
  10.11.2003 - 14.11.2003 IDVPZ Brno
 Odborný garant: 
 Vedoucí kurzu: RNDr. Vlasta Procházková, CSc.

Tab. 4


ŠKOLENÍ PRO MANIPULACI S PSYCHOTROPNÍMI A OMAMNÝMI LÁTKAMI

 Určení: pro řidiče a všechny osoby, které manipulují nebo přicházejí do styku s psychotropními a omamnými látkami
 Místo: IDVPZ Brno
 Počet účastníků: 20
 Počet dnů/1úč.: 1
 Termín: termín bude určen dle zájmu z terénu
 Odborný garant: Mgr. Ing. Lukáš Prudil
 Vedoucí kurzu: Hana Holešovská
 Náplň: Základní právní předpisy, které se vztahují na manipulaci a obchod s psychotropními a omamnými látkami.

Tab. 5


ŠKOLICÍ MÍSTO V PŘÍPRAVĚ A KONTROLE LÉČIV PŘED SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠKOU I. STUPNĚ V LÉKÁRENSTVÍ

 Určení: pro lékárníky, kteří se připravují ke specializační zkoušce I. stupně v lékárenství
 Místo: Brno
 Počet účastníků: 5
 Počet dnů/1úč.: 5
 Termín: jaro a podzim 2003 dle termínů určených školitelem
 Školitel: Mgr. Zuzana Staňková
 Zajišťuje: RNDr. Vlasta Procházková, CSc.
 Pracoviště: Lékárna FN u sv. Anny v Brně
 Náplň: Individuální plán školení.
 Poznámka: školicí místo navazuje na kurzy pro přípravu ke specializační zkoušce I. stupně v lékárenství.

Tab. 6