Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002

1
2
3
4
5
Zákony
Ústavní zákon č. 23/1991 Sb.Listina základních práv a svobod.
Zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Zákon FS ČSSR č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 210/1990 Sb., zákonem ČNR č. 425/1990 Sb., zákonem ČNR č. 548/1991 Sb. Úplné znění zákon ČNR č. 86/1992 Sb. Změna zákon ČNR č. 590/1992 Sb., č.15/1993 Sb.,č. 307/1993 Sb.
Zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR.
Zákon ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
Zákon č. 260/1993 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění zákona ČNR č. 589/1992 Sb. se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 10/1993 Sb a zákonem č. 160/1993 Sb.
Zákon č. 126/1994 Sb., Zákoník práce, úplné znění se všemi změnami a doplňky.
Zákon č. 89/ 1995 Sb., o státní statistické službě.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu.
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách.
Zákon č. 160/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 352/1999 Sb., změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.
Zákon č. 117/2000 Sb., změna zákona o návykových látkách.
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 149/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 79/1997 o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů).

1
2
3
4
5