Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan

1
2
3
Naše přehledy o farmaceutických námětech na poštovních známkách (Solutio 2000/2001, Solutio 2002/2003) doplňujeme některými zajímavostmi z bohaté sbírky Dr. J. Šáleného.
Nejstarší pohled, který má ve své sbírce, je zajímavý a podle sběratelů velmi vzácný doklad o konání II. mezinárodní výstavy v Praze v r. 1896 (obr. 1). Ze stejné doby je i korespondenční lístek s adresou lékárny v Rokycanech (nedělala by dnes neúplná adresa potíže poště?). Jde o odpověď z redakce časopisu Českých lékárníků s popisem složení přípravku Bromidia (obr. 2).
Z času I. světové války je zajímavá dvojice lístků od zajatce původem z Hradce Králové, který se hlásí v srpnu 1915 z Tomska a druhá zpráva je z ledna 1919, kdy je zajímavé sdělení, že je tč. vedoucím čsl. lékárny v Zlatoústí na sibiřské magistrále. Pisatel byl údajně původním povoláním drogistou. Překvapuje to, že druhá zpráva je psána na blanketu naší mladé republiky a razítko plně odpovídá republikánské instituci a to již dva měsíce po vzniku ČR a tisíce km od vlasti (obr. 3 a 4).
Z bohaté korespondence lékáren, kterou sběratel shromáždil z období první republiky, předkládáme několik obálek prošlých poštou, které dokumentují lékárnickou tématiku:
dopis předsedovi Svazu čsl. lékárnictva, kolegovi Janu Laubovi do Litomyšle (obr. 5), dopis Českého lékárnického podporujícího spolku v Praze, Kaprova ulice (obr. 6), Odborové organizace čs. zaměstnaných lékárníků Praha, Melantrichova ul. (zajímavé, že tato organizace zatím v dnešní době nebyla obnovena) - obr. 7. Povšimněme si, že Lékárna u Bílého lva MrPh. Braunera měla již v roce 1933 vlastní strojové razítko s firemním označením (tzv. frankotyp) - obr. 8. Dopisnice opavské zemské lékárny z r.1934 (obr. 9) je příkladem toho jak bylo v této době možno objednávat omamné látky.
Dopis z roku 1938 (obr. 10) dokumentuje tehdejší politické změny v republice. Najednou je tu Sudetengau s německou známkou a razítkem s hákovým křížem. O mnohém vypovídá razítko: 5. Lékárnický den ve Frankfurtu, je to však i první Velkoněmecký den lékárníků, jak to požaduje politický vývoj v Německu v r.1938. Součástí razítka je i lékárenský znak (obr. 11).
Za skutečnou, ale smutnou ozdobu sbírky je možno označit dopisnici adresovanou na Dr. Erwina Wagnera do lékárny terezínského gheta, na kterou pracovníci pošty upřesnili adresu, na které lékárna v Terezíně byla (obr. 12).
Svou dobu ilustrují dva dokumenty z Protektorátu (1939-1945): dobírka z pražské Kalinovy lékárny do Ronova nad Doubravou (obr. 13) i strojové razítko firmy MEDICA na dopise z Prahy, na kterém již existuje jenom němčina (obr. 14).
Z poválečné doby pak několik zajímavostí:
Na Kubě byl v roce 1948 Panamerický sraz se dnem farmacie, k tomu vyšla zajímavá obálka prvního dne vydání a stejně tematicky vytvořené známky (obr. 15). Velice zajímavá je obálka adresovaná z Moskvy do Institutu v Praze s razítkem „poštovné paušalováno“ (obr. 16).
Porozhlédneme-li se po mezinárodní korespondenci najdeme pěkné francouzské razítko ke stému výročí existence lékařské a farmaceutické fakulty ve městě Talence (obr. 17).
Indický dopis do SÚKLu voní sice exotikou (obr.18) a je polepen množstvím zajímavých známek, datum se však z těch několika razítek přečíst nedá. Dopis z bruselského mezinárodního symposia o analýze léčiv je už filatelisticky zajímavější, má čitelná razítka, která potvrzují dlouhou cestu dopisu ze zahraničí do Prahy (obr. 19).
K mezinárodnímu kongresu o dějinách farmacie bylo v Praze vydáno 6 známek s farmaceutickou tematikou, které bezesporu jsou nejen velmi pěkné, ale představují grafickou špičku. Na obálkách prvního dne (obr. 20,21,22) tvoří překrásná výtvarná díla. Datum vydání 20.9.1971.
Sto let farmaceutického vzdělávání oslavuje obálka vydaná 6. května 1981 v Austrálii ve městě Parkwille (obr. 23). Ve stejné době vyšla ve Vídni “ Cartes maximales“. Známka, ilustrace na dopisnici i razítko jsou na stejné téma: kongres FIP (obr. 24). Další graficky velmi zdařilá dopisnice (obr. 25) - je věnována stoletému výročí trvání Německé farmaceutické společnosti. Oslava této události se konala v již sjednoceném Berlíně 9.8.1990.
Jako křivule je tvarováno příležitostné razítko ke kongresu historie farmacie, který se konal 15.-19. 4. 1991 v Praze (obr. 26).
Dále prezentujeme dvě kuriozity ze sbírky. Tak na obr. 27 je dopis, který pošta správně dodala do lékárny v Rokycanech přesto, že adresátem byla „Bylinná mast podle Rp. Dr. Hanzelína“. Tuto mast z olšového listí složitým technologickým postupem vyráběla jako domácí specialitu uvedená lékárna. Druhý dopis (obr. 28) na Úřad vlády, akupunkturní kabinet, byl rovněž správně doručen. Adresát je poštou upřesněn a obálka svým filatelistickým vybavením potěší každého sběratele.
Obě farmaceutické fakulty v České republice mají svůj frankotyp, který na obr. 29 a 30 otiskujeme.
Závěrem našeho výběru (obr. 31) je symbolicky uváděna německá známka, která byla vydána na oslavu 750 let samostatné lékárnické profese. Profese, která má nejen bohatou a dlouhou historii, ale která je stejně potřebná i v moderní společnosti.
Na závěr dovolte autorovi vyslovit přání, aby se sběrem, systematickým tříděním a uchováváním, respektive i vystavováním, zabývala instituce jako je farmaceutické muzeum. Má osobní sbírka, kterou nabízím, by mohla být základem pro tuto činnost.

1
2
3