Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR

1
2
3
21. Nováček L.,: V Brně znovuzřízena farmaceutická fakulta. Českoslov.Farm 40, 1991, 216
22. Jahodář L.,: 25 let trvání Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Českoslov. Farm. 43, 1994, 267-268
23. Solich J., Rusek V.,: 30 let Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Solutio 1999, str. 329-332, Medon s.r.o. Praha
24. Sborníky a Seznamy přednášek farmaceutických fakult v Bratislavě, Brně a Hradci Králové.
Autor
Prof. RNDr. PhMr. Dr.h.c. Jan Solich, CSc.
Příloha
Pro srovnání uvádíme:
a) Studijní plán osmisemestrového studia na Farmaceutické fakultě v Brně 1952-1956
b) Studijní plány studia farmacie na fakultách v Hradci Králové a v Brně ve školním roce 2002/2003
Studijní plán Farmaceutické fakulty v Brně 1952 – 1956

ZSLS
PCPC
I. ronk
vod do studia, etika10
Experimentln fyzika20
Biologie obecn20
Botanika I. /Anatomie, fyziologie/21
Botanika II /Systematika, morfologie/30
Chemie anorganick46
Chemie organick I6028
Chemie analytick /kvalitativn/26
Spoleensk nauky2020
Brann vchova0202
II. ronk
Chemie analytick /kvantitativn/39
Biochemie a fysiologick chemie23
Fyziologie lidsk a pokusnch zvat20
Mikrobiologie a imunologie43
Chemie fyzikln23
Zklady marxismu-leninismu2222
Farmakodynamika a toxikologie44
Farmakognosie58
Rusk jazyk2020
Studijn krouky0303
Vojensk pprava08
III. ronk
Farmakognosie II33
Zpracovn livch rostlin21
Farmaceutick chemie I510
Farmaceutick chemie II410
Klinick vyetovac metody24
Galenick farmacie I60
Zklady marxismu-leninismu2222
Brann vchova0202
Vojensk pprava0606
Przdninov praxe28 dn
IV. ronk
Galenick farmacie II316
Ekonomika30
Hygiena11
Djiny lkrnictv20
Praxe 026
Djiny KS2222
Tlesn vchova02

Tab. 1


Studijní plán Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové 2002/2003

ZSLS
I. ronk
vod do studia2 dny
Historie a organizace farmacie30
Biofyzika23
Matematika11
Obecn a anorganick chemie35
Obecn biologie22
Ekologie pro farmaceuty11
Propedeutick lkrensk praxe1 tden
Latina0201
Tlesn vchova a sport0202
Fyzikln chemie23
Organick a bioorganick chemie23
Farmaceutick botanika33
Morfologie a fyziologie lovka44
Vpoetn technika12
vod do psychologie10
Prvn pomoc0,50,5
Vbrov povinn:
Letn nebo zimn zkladn kurz1 tden1 tden
II. ronk
Organick a bioorganick chemie35
Mikrobiologie32
Patologie23
Aplikovan statistika11
Analytick chemie2616
Tlesn vchova a sport 0 202
Obecn biochemie44
Farmakognozie22
Imunologie22
Zklady prvnch nauk20
Vybran otzky psychologie11
Mimolkrensk praxe2 tdny
Ciz jazykzkouka
Vbrov povinn:
Letn nebo zimn zkladn kurz1 tden1 tden
III. ronk
Farmakognosie 28
Molekulrn biologie20
Lkrenstv12
Sociln psychologie a sociologie11
Farmaceutick chemie3531
Tlesn vchova a sport0202
Farmakologie43
Fyzikln chemie II20
Kontrola chemickch liv15
Veterinrn liva21
Zdravotnick prostedky10
Vbrov povinn:
Organick chemie a biologick aktivita22
Speciln metody instrumentln analzy13
Biotechnologie22
Patobiochemie31
Imunofarmakologie22
Patologicko-medicnsk propedeutika22
Technologie syntetickch liv22
Technologie prodnch liv22
Xenobiochemie22
Produkce livch rostlin22
Chemometrie13
IV. ronk
Farmakologie43
Toxikologie11
Kontrola chemickch liv24
Farmaceutick technologie4656
Veterinrn liva21
Prvn pomoc0,50,5
Sociln farmacie22
Lkrenstv02
Farmaceutick praxe4 tdny
Vbrov povinn:
Radiofarmaka22
Monitorovn lkovch hladin22
Klinick biochemie22
Klinick farmacie-farmakoterapie23
Fytoterapie20
Homeopatick ppravky20
Kosmetologie pro farmaceuty20
Potravn doplky - nutraceutika20
Monitorovn ivotnho prosted11
V. ronk
Ekonomika a management farmaceutick praxe11
Etika a filozofie profese11
Lkrenstv a farmaceutick praxe6 tdn6 tdn
Diplomov prce0/150/15
Sprvn praxe ve farmacii11
Vbrov povinn:
Klinick farmacie - farmakoterapie01
Poznmka V 5., 6. a 7. semestru je nutno zapsat po jednom vbrov povinnm pedmtu, v 8. semestru 2 vbrov pedmty nebo pedmt klinick farmacie - farmakoterapie.
PCPC

Tab. 2


Studijní plán Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické university Brno 2002/2003

ZSLS
PCPC
I. ronk
Farmaceutick propedeutika a djiny farmacie40
Biologie22
Biofyzika22
Obecn a anorganick chemie33
Morfologie lovka21
Fyziologie lovka21
Odborn latina0102
Farmaceutick botanika2222
Organick chemie44
Lkrenstv I02
Tlesn vchova0202
Przdninov praxe2 tdny
Vbrov povinn:
Pedlkask prvn pomoc01
Djiny farmacie01
II. ronk
Mikrobiologie32
Informatika aplikovan statistika22
Biochemie42
Patofyziologie lovka2022
Zklady analzy liv 1 423
Zklady chemickch liv1 011
Fyzikln a koloidn chemie33
Lkrenstv II 1 0 11
Patobiochemie32
Fytochemie11
Tlesn vchova0202
Przdninov praxe3 tdny
Vbrov povinn:
Odborn anglitina02
Odborn nmina02
III. ronk
Imunologie22
Lkrenstv III 11
Teorie lkovch forem23
Farmakognosie2415
Fytofarmaka20
Farmaceutick chemie3036
Farmakologie a toxikologie2033
Metodika diplomovch prac01
Vbrov povinn:
Molekulrn biologie20
Obecn ekologie a ekologie lidskho zdrav20
Chemie potravin a zklady dietetiky20
Biotechnologie liv22
Genetika21
Pstovn a zpracovn livch rostlin22
Molekulrn zklady vvoje liv21
Przdninov praxe3 tdny
IV. ronk
Farmakologie a toxikologie33
Veterinrn farmakologie21
Analza liv2313
Lkov formy a biofarmacie3926
Speciln cvien0206
Klinick farmakologie s prax30
Radiofarmaka11
Psychologie pacienta11
Sociln farmacie11
Vbrov povinn:
Homeopatick ppravky20
Farmakokinetika22
Imunofarmakologie20
Kosmetick ppravky20
Farmaceutick pe12
Lkov formy vych generac12
V. ronk
Klinick farmakologie s prax25
Lkrenstv IV27
Dispenzace lk112
Cvien diplomant020
Semin k diplomov prci03
St v lkrenskch zazench3 tdny
Sttn zvren zkouka se kon na zvr z pedmt: farmaceutick chemie, farmakognosie, farmakologie a toxikologie (vetn klinick farmakologie), farmaceutick technologie, lkrenstv a sociln farmacie.

Tab. 31
2
3