Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR

1
2
3
1. Marek S., Melichar B., Hladík J.,: Zřízení farmaceutických fakult v ČSR. Českoslov. Farm. 1,1952, 549-554
2. Salava M.,: Přestavba vysokých škol a studium farmacie. Českoslov. Farm.8, 1959, 420-422
3. Penka M.,: Přestavba studia farmacie u nás. Českoslov. Farm. 10, 1961, 1-7
4. Chalabala M., Mayer J.,: Úloha celostátní farmaceutické fakulty v Bratislavě při rozvíjení farmaceutické vědy a praxe v ČSSR. Českoslov. Farm.10, 1961, 113-115
5. Chalabala M.,: Deset let farmaceutické fakulty. Českoslov.Farm.12, 1963, 1-3
6. Chalabala M., Rusek V.: Vývoj a organizace farmaceutického vzdělávání ČSSR. Českoslov. Farm. 14 , 1965, 275-280
7. Marek S.,: Požadavky na vysokoškolské studium farmacie. Českoslov. Farm. 14, 1965, 202-204
8. Kolektiv autorů: 15 let farmaceutické fakulty. Acta facultatis Pharmaceuticae Bohemoslovenicum, Supplementum I, Bratislava 1967
9. Jirout J.,Solich J.,: Pro obnovení farmaceutické fakulty v ČSR. Českoslov. Farm. 18, 1969, 305-308
10. Solich J.,: První farmaceutická fakulta University Karlovy. Českoslov. Farm. 19, 1970, 121-125
11. Květina J., Palát K., Solich J.,: Koncepce farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Českoslov. Farm. 20, 1971, 241-243
12. Květina J., Mandák M.,: K přestavbě studia farmacie. Českoslov. Farm. 27, 1978, 56-60
13. Solich J.,: Prvních deset let Farmaceutické fakulty UK. Českoslov. Farm. 29, 1980, 217-225
14. Palát K.,: Vysokoškolské studium farmacie. Českoslov. Farm. 30, 1981, 1-2
15. Melichar B.,RusekV.,: Příspěvek farmaceutické fakulty brněnské university k vývoji farmaceutických věd. Českoslov. Farm. 32, 1983, 201-204
16. Květina J., Janků I.,: Teoretické a laboratorní předpoklady pro klinicko-farmaceutické funkce. Českoslov. Farm. 33, 1984, 1-5
17. Kostka V.,: Patnáct let farmaceutické fakulty UK V Hradci Králové. Českoslov. Farm. 34, 1985, 1- 2
18. Mandák M.,: 35 rokov samostatného farmaceutického štúdia. Českoslov. Farm. 36, 1987, 337-338
19. Květina J.,Solich J.,Palát K.,: Nad 35. výročím osamostatnění čsl. farmaceutických fakult. Českoslov. Farm. 37, 1988, 385-388
20. Květina J.,: Dvacet let farmaceutické fakulty UK: Díkuvzdání a zadumání. Českoslov. Farm. 38, 1989, 337-339

1
2
3