Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice

1
2
3
4
5
6
8. Časopis československého lékárnictva, 4,1924,celý ročník
9. Státní ústřední archív Praha, fond MVZdTV, kart.406,sg.VI/4/3
10. RUSEK,V. a SMEČKA,V.: České lékárny, NUGA, 2000, 137
11. ZAJÍČEK,R. a spol.: Orientační čísla k určení počtu pracovníků v nemocničních lékárnách, Českoslov.Farm. 12, 1963, 501-508
12. DOFKOVÁ, L., SOLICH, J.: Normy zabezpečení čs.zdrav. lékár.službami(LS) V. Počet pracovníků na lůžkových odděleních, Českoslov.Farm. 18, 1969, 467-475
13. SOLICH,J., KOTOUČKOVÁ,M.: Normy zabezpečení čs.zdrav. LS VIII. Počet pracovníků na lůžkových odděleních, Českoslov.Farm. 22, 1973, 301-305
14. SOLICH,J., KOTOUČKOVÁ,M., DOFKOVÁ,L.: Die Pharmacie, Pharm.Praxis 5, 1974, 107-109
15. SOLICH, J. DOFKOVÁ, L.: Normy zabezpečení čs.zdrav. LS . Požadavky běžných zařízení na LS, Českoslov.Farm. 13, 1964, 283-291
16. SAMKOVÁ, M., SOLICH, J.: Organizace sterilních léků v LS v ČSSR., Českoslov.Farm. 13, 1964, 292-298
17. SAMKOVÁ,M.,SOLICH,J.:Studie výroby a potřeby infundibílií a sterilních léčivých přípravků v ČSR I., Českoslov.Farm. 26, 1977,406-412
18. SAMKOVÁ,M.,SOLICH,J.:Studie výroby a potřeby infundibílií a sterilních léčivých přípravků v ČSRII., Českoslov.Farm. 26, 1977,455-458
19. SAMKOVÁ,M.,SOLICH,J.:Studie výroby a potřeby infundibílií a sterilních léčivých přípravků v ČSR III., Českoslov.Farm. 27, 1978,216-220
20. SAMKOVÁ,M.,SOLICH,J.:K problematice koncepce přípravy sterilních léků v ČSR , Českoslov.zdrav. 26, 1978,315-322
21. SAMKOVÁ,M.,SOLICH,J.:Studie výroby a potřeby infundibílií a sterilních léčivých přípravků v ČSRVI., Českoslov.Farm. 27, 1978,304-310
22. DOFKOVÁ,L.,KROJZL,O.,SOLICH,J.: Problémy nem. lékárenství v ČSR I., Farm.Obzor 37, 1968,198-202
23. DOFKOVÁ,L.,KROJZL,O.,SOLICH,J.: Problémy nem. lékárenství v ČSR II., Farm.Obzor 37, 1968,243-250
24. SOLICH,J.:Einige Probleme der Krankenhausapotheken in der ČSSR, Deutsch.Apoth.Ztg. 5, 1974,107-109
25. SOLICH,J.:Bulletin MZ ČR 3, 1992,č.1,11
26. RUSEK,V.,SOLICH,J.:Vývoj lékárenství na území ČR, Solutio 1997,213-231, Medon, Praha
27. ROTTEROVÁ, H. a KOTLÁŘ, J.: Nemocniční lékárenství - koncepce oboru, Časopis českých lékárníků, 72, 2000, č.5., 18-19

1
2
3
4
5
6