Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinick�ch studi�

 
Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice

1
2
3
4
5
6
Ústavní lékárny tuto povinnost neměly a tím měly nižší náklady. Rovněž pro ně neexistovaly neprodejné zásoby, protože ústavní lékaři byli pověřováni jejich předepisováním. Tím vším byly trnem v oku veřejným lékárnám, které se snažily v mnohém omezit jejich pravomoci a tím i konkurenci. Soustava lékáren v roce 1922 dosáhla rozsahu struktury a vybavenosti uvedené v tab.1 a 2.
Vybavenost obyvatel lékárnami v roce 1922 .8)

UPALkrnyObyvatelstvoVybavenost
OznačenJmnoPočetPočetObyv./lk A
-Hlavn město84676 6578 675
I.Praha-upa651 065 11516 386
II.Pardubice35478 31514 068
III.Hradec Krlov47506 75611 216
IV.Mlad Boleslav63735 81715 016
V.Česk Lpa48566 11112 044
VI.Louny66785 71811 904
VII.Karlovy Vary52536 30910 515
VIII.Plzeň58756 89413 050
IX.Česk Budějovice39562 88614 812
X.Jihlava32432 54413 204
XI.Brno57755 62013 993
XII.Olomouc59804 67914 117
XIII.Uhersk Hraditě23378 82216 470
XIV.Moravsk Ostrava55653 30812 326
 celkem7839 695 551průměr 13 186

Tab. 1


Struktura lékáren dle typů a žup (1922) .8)Zobrazit tabulku v samostatn�m okn�


Tab. 2

Pramen: Časopis československého lékárnictva 4 (1924); přehled tohoto typu byl zpracován pouze za rok 1922.
V tehdejším župním uspořádání byly některé župy malé (Uherské Hradiště, Jihlava, Pardubice), ale nikoliv ve všech byla nižší i vybavenost lékárenskými službami (vysoký počet obyvatel, který připadal na jednu veřejnou lékárnu).
Tak např. nejnižší vybavenost veřejnými lékárnami měly župy Uherské Hradiště, Praha, Mladá Boleslav, Č. Budějovice, Olomouc, Pardubice, Brno a z nich a z malých žup jen Uherské Hradiště a Pardubice i nízké počty lékáren. Průměrný počet obyvatel na jednu lékárnu v roce 1922 činil 13 186 lidí.
Z hlediska průměrného počtu obyvatel, na které připadá jedna lékárna, se tento stav příliš nezměnil až do roku 1990. Jen v roce 1989 byl tento průměrný počet obyvatel 11 362, ale poté začal rychle klesat - v roce 1995 byl už jen 7 960 a v roce 1998 jen 6 324. Až v průběhu devadesátých let tedy došlo zhruba ke dvojnásobnému vzrůstu vybavenosti lékáren proti úrovni roku 1922.
Nemocničních (ústavních) lékáren, které jsou předmětem tohoto sdělení bylo v roce 1922 celkově jen sedm. Z toho byly čtyři v Čechách (v Praze), dvě v Brně a jedna v Opavě.
Jednalo se o :
 • lékárnu Všeobecné nemocnice, u Nemocnice 40, Praha 2.
 • klášterní lékárnu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, v Praze 1. č. 336/ III, která byla založena v roce 1860 pro potřeby klášterní nemocnice. Měla svou filiálku v trestnici v Řepích.7)
 • lékárnu v zemském ústavu pro choromyslné v Praze - Bohnicích, která vznikla v roce 1911.6)
 • lékárnu Ústředního svazu českých nemocenských pokladen, která byla otevřena v roce 1922 v Praze, Hybernské ul. č. 7.6)
 • lékárnu Zemské nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, Brno.
 • lékárnu při vysoké škole veterinární v Brně, která vznikla v roce 1919 jako domácí lékárna a roku 1929 byla přeměněna v ústavní lékárnu.6)
 • zemská režijní (zemská ústavní) lékárna, která vznikla v roce 1920 v Opavě.
  Komentovaný stav z roku 1922 představoval systematické zlepšování, nikoliv skokovou změnu. Na území Čech, Moravy a Slezska se celkový vývoj počtu lékáren po roce 1918 vyvíjel tak, jak je naznačeno v tab. 3. 9)
  Veřejné (VL) a ústavní lékárny 1918-1926 9)

  ČECHYMORAVASLEZSKOCELKEM
  Původn stav lkren v roce 191850116550716
  nov koncese na VL v roce
  19180000
  1919100010
  192036110
  192197218
  192287015
  1923114116
  1924105116
  1925133219
  192646111
  celkem novch lkren68388114
  nov stav VL56920358830
  A reln lkrny167356208
  B koncesovan lkrny40216852622
  C stavn lkrny5117
  celkem vech lkren A+B+C57420459837

  Tab. 3


  Zpracováno dle archivního materiálu SÚA Praha, fond Ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, které pro své potřeby zpracovalo pouze materiál z let 1918-1926.
  Vývoj po druhé světové válce a současný stav

  1
  2
  3
  4
  5
  6