Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Malárie

1
2
3
4
Po druhé světové válce bylo dosaženo při eradikaci malárie, zvláště v mírné zóně, značných úspěchů postřikem kontaktními insekticidy v obydlí a v nejbližším okolí všude tam, kde se vyskytovali přenašeči endogenní (zdržující se v obydlích) a endofagičtí (sající krev v obydlí). V tropických oblastech převažují komáři exogenní (zdržující se venku) a exofagičtí (sající krev venku), které je obtížné hubit. Kromě toho se přenašeči stali rezistentní na insekticidy, takže je nutno používat nové, nákladnější. Také rezistence (multirezistence) plasmodií na antimalarika se stále šíří. Terénní vozidla a pohonné látky jsou stále nákladnější. Na druhé straně ubývá prostředků z mezinárodních zdrojů a místní zdroje jsou nedostatečné. Likvidace líhnišť malarických komárů v tropech je velmi nákladná a obtížná, takže přicházejí ke slovu biologické prostředky. Místní činitelé věnují boji proti malárii nedostatečnou pozornost. Byly vyvinuty vakcíny, které jsou však zatím málo účinné. Jsou předpoklady, že během několika málo let budou vakcíny zdokonaleny tak, že je bude možné používat jako důležitý článek, který by umožnil eradikaci malárie urychlit, popř. před ní ochránit cestovatele.
Autor
Prof. MUDr. Vladimír Šerý, DrSc.
Centrum cestovní medicíny, Praha 1

1
2
3
4