Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Malárie

1
2
3
4
Vzhledem k nepříznivému ovlivnění prostorové orientace a poruchy rovnováhy se nedoporučuje meflochin podávat profylakticky letcům, řidičům v těžkém horském terénu, strojvůdcům, řidičům hromadné dopravy, ale i při činnosti vyžadující zvláštní pozornost jako je horolezectví. Očkování atenuovanými bakteriálními vakcínami se má dokončit alespoň 3 dny před první dávkou meflochinu.
V pohraničních oblastech Thajska a Myanmaru, Thajska a Kambodži, v západní Kambodži a místy i jižním Vietnamu je úplná rezistence plazmodií na chlorochin a sulfadoxin, značně snížená citlivost na chinin a rezistence na meflochin asi v 50 %. Proto se tam doporučuje po dobu maximálně 6 měsíců k chemoprofylaxi doxycyklin v dávce 2x denně 100 mg. Je však kontraindikován v těhotenství a u dětí do 8 let. Lidé se světlými vlasy se nesmí vystavovat přímému slunečnímu záření a musí se chránit krémem s vysokým ochranným faktorem vzhledem k fotosenzibilizačním účinkům a fototoxické kožní reakci. Chrání v 99 %. Užívá se také při kontraindikaci meflochinu nebo jeho nesnášenlivosti.
Dříve k profylaxi malárie hojně užívaný pyrimetamin je dnes kontraindikován k tomuto účelu vzhledem ke vzniku úplné rezistence plazmodií. Nicméně se používá ještě místy v Africe k léčení tropické malárie v kombinaci se sulfadoxinem nebo sulfalenem. Tato kombinace se sulfonamidy je kontraindikována k profylaxi vzhledem k možnosti vzniku toxické epidermální nekrolýzy a Stevensova-Johnsonova syndromu. Pyrimetamin při profylaxi se kombinuje také s dapsonem.
Chemoprofylaxe malárie je při zachované citlivosti plasmodií na příslušné antimalarikum metodou často velmi účinnou, ale vzhledem k rychle vznikající rezistenci nelze podceňovat používání repelentních prostředků, insekticid, spaní pod moskytiérou impregnovanou vhodným insekticidem, při pobytu venku po západu slunce chránění vhodným světlým oděvem (dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, šátek na krk), který snižuje riziko napadení anofely, popř. repelenty impregnovanou síťkou, která se přehodí při chůzi přes horní část těla. V poslední době se doporučuje i oděv impregnovaný insekticidy.
Pohotovostní samoléčení
Při dlouhodobém pobytu a při kontraindikaci účinných antimalarik nebo nižším riziku přichází v úvahu pohotovostní samoléčení (stand-by-treatment). Cestovatel se však musí seznámit s klinickými projevy malárie. Tato samoléčení přicházejí v úvahu zvláště v místech, kde není dosažitelný lékař pro zahájení včasné terapie. Avšak i při samoléčení je třeba vyhledat místního lékaře co nejdříve, aby posoudil účinnost, popř. změnil terapii v případech, kdy příznaky neodezněly, protože se jedná o rezistenci na antimalarika nebo jiné onemocnění. Pokud cestovatel neprovádí chemoprofylaxi malárie, může mu být doporučeno pohotovostní samoléčení chlorochinem (Blízký Východ, sever Arabského poloostrova, vých. Írán, záp. Afghánistán, Střední Amerika, Haiti, Dominikánská republika, severní a střední Čína). Sulfadoxin s pyrimetaminem přichází v úvahu k léčení v oblastech jižně od Sahary, v Pákistánu, Indii, vých. Íránu, vých. Afghánistánu a na Vanuatu), případně meflochin nebo chinin v jiných oblastech. Při selhání chemoprofylaxe chlorochinem nebo chlorochinem - proguanilem, popř. meflochinem lze doporučit sulfadoxin v kombinaci s pyrimetaminem jižně od Sahary, jinde chinin popř. s doxycyklinem nebo tetracyklinem po 7 dní, při případném selhání doxycyklinu chinin s tetracyklinem po 7 dní nebo nová antimalarika.
Odborníci v západní Evropě pro pohotovostní samoléčení v subsaharské Africe od Senegalu po Kamerun, ale i v Somálsku, Mozambiku, Středoafrické republice, Čadu, v obou konžských státech, na Komorách, v Zambii, na Mayotte a v Džibuti doporučují kombinaci atovaquonu a proguanilu při selhání meflochinu. Jsou důkazy o selhání meflochinu v tropické Africe. Dokonce byly při jeho podávání pozorovány i případy asymptomatické parazitemie. Do oblasti rezistence na meflochin, pokud nemáme k dispozici nová účinná antimalarika, nezbývá obvykle než doporučit k chemoprofylaxi kombinaci proguanilu a chlorochinu nebo lépe doxycyklin, na který nebyla pozorována rezistence.
Nová antimalarika
V poslední době vzbudil pozornost preparát u nás dosud neregistrovaný, obsahující v 1 tabl. 250 mg atovakonu a 100 mg proguanilu. Zatímco proguanil je schizontocid působící pomalu na všechny druhy plazmodií, atovakon zpomaluje vznik rezistence a potencuje schizontocidní účinek proguanilu. Doporučuje se pro léčení, popř. pohotovostní samoléčení nekomplikované, multirezistentní tropické malárie zvláště v tropické Africe. Má tedy značný význam pro oblasti s rezistencí P. falciparum na meflochin. Není však vhodný pro léčení terciány vzhledem k tomu, že má slabé antirelapsové účinky. Pro dlouhodobou chemoprofylaxi není zatím všeobecně doporučován.
Zatím není u nás registrován nový 8- aminochinolin - etaquin. Je to antirelapsové antimalarikum pro radikální léčení terciány. Dávky 300 mg denně po 7 dní vykazují 100% účinnost (10- 15x vyšší než u primachinu). Je vhodný také pro léčení multirezistentních kmenů P. falciparum. Terapeutická dávka je 500 mg po 3 dny a potom 1x za 2 měsíce tuto dávku během pobytu opakovat, ale není nutno pokračovat po návratu.
V čínské vojenské akademii byl vyvinut před časem schizontocid s gametocidním účinkem pod názvem benflumetol, který se kombinuje s artemeterem pod názvem Co-Artemeter. Tropickou multirezistentní nekomplikovanou malárii vyléčí v 95 %. Jedna tableta se 120 mg benflumetolu a 20 mg artemeteru se podává obvykle v dávce 1 tabl. v 0 h., po 8 hod., po 24 hod. a po 48 hod. K chemoprofylaxi se zatím nedoporučuje.
Eradikace malárie, vakcinace

1
2
3
4