Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2000/2001:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Samoléčení
Malárie
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění
Pneumokoková systémová onemocnění a možnosti ochrany před nimi
Psoriáza
Sjögrenův syndrom
Tinea pedis, tinea unquium
Tuberkulóza
Virová hepatitida
2. Problematika kombinace protiinfekčních léčiv
3. Zánět optimalizující a imunitu normalizující působení systémové enzymoterapie
4. Veterinární farmacie
5. Přehled recepturních zkratek
6. Latina v současné farmaceutické praxi
7. Z receptářů starých lékárníků
8. Český lékopis 1997 - doplněk 2000
9. Evropský lékopis, jeho význam a perspektiva
10. České lékárenství v letech 1918 - 1928
11. Znáte práva pacientů?
12. Léčivo a lék na poštovní známce
13. Rigorózní řízení
14. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 31.7.2000
15. Farmaceutická společnost, evropský region, mezinárodní spolupráce

 
Malárie

1
2
3
4
Antibiotika, především tetracyklinová, popř. linkosamidová nebo některá z makrolidové řady jsou indikována při léčení rezistentní (polyrezistentní) malárie v kombinaci s chininem. Antibiotika působí pomalu na asexuální formy plasmodií, takže při léčení je nutná jejich kombinace s antimalariky s rychlým účinkem. Při chemoprofylaxi můžeme doxycyklinem nahradit meflochin při jeho kontraindikaci nebo při rezistenci P. falciparum jako např. v některých oblastech Thajska, Myanmaru nebo v Kambodži.
Halofantrin lze pro léčení tropické malárie použít při stálé kontrole EKG pouze v nemocnicích u pacientů s normálním QTC intervalem. Vzhledem k častým změnám na EKG při léčení není vhodný pro pohotovostní samoléčení. U nás není registrován.
Je třeba upozornit, že při selhání meflochinu se nikdy nesmí podat současně halofantrin vzhledem k nebezpečí fatální prolongace QTC intervalu.
Artemisia annua (pelyněk) byl v Číně po staletí používán k léčení malárie pod názvem quinghaotsu. Byla z něj izolována účinná substance artemisinin. Jedná se o lakton sesquiterpenu. Osvědčil se pro léčení nekomplikované tropické malárie rezistentní, popř. multirezistentní. Je dostupný v tobolkách nebo tabletách po 250 mg, popř. v čípcích po 100 mg. Je kontraindikován v prvním trimestru těhotenství.
Používá se také v kombinaci s jinými antimalariky, zvláště s meflochinem. Např. první den 25 mg/kg, 2. a 3. den 12,5 mg/kg a druhý den také meflochin v dávce 15-25 mg/kg. V současné době se dává přednost derivátům artemisininu.
Jedním z těchto derivátů je hemisukcinát artesunát. Doporučuje se kombinovat vždy s meflochinem. Parentálně (i.v. nebo i.m.) se osvědčil při léčení těžké tropické malárie v oblastech s rezistencí na chinin.
Dalším derivátem je methyleter (dihydro-artemisinin) artemether. Osvědčil se k léčení tropické malárie, jejíž původce je rezistentní na chinin. Zahajuje se léčením parenterálním (i.m.), u osob starších 6 měsíců první den 3,2 mg/kg, následující dny 1,6 mg/kg až po 7 dní, dokud pacient nemůže přijímat terapeutické dávky per os. V těhotenství je indikován jen k záchraně životů.
Zatím nejsou známa antimalarika, která by ovlivnila sporogonii a působila na sporozoity. Pro eliminaci tkáňových forem přežívajících v hepatocytech se užívají antirelapsové léky - 8-aminochinoliny, které mají i gametocytocidní účinek.
Při kauzální léčbě schizontocidy mohou přežívat tkáňové formy plazmodií zvané hypnozoity, které jsou tak příčinou opakování terciány až roky po nákaze. Pro radikální léčbu (úplnou eliminaci exoerytrocytárních tkáňových forem terciány) se užívají antirelapsové léky, které zabrání napadení erytrocytů tkáňovými merozoity, tedy vzniku erytrocytární schizogonie. K antirelapsové (radikální) terapii terciány se obvykle užívá primachin (8-aminochinolin). Původní dávky 2x 7,5 mg baze po 14 dní se dnes zvyšují vzhledem k tomu, že jsou zvláště v jihovýchodní Asii pozorovány relapsy po původně doporučovaných těchto dávkách.
Doporučená chemoprofylaxe a nežádoucí účinky antimalarik
Doporučená chemoprofylaxe je zodpovědná konzultace udílená cestovatelům, kteří odjíždějí do malarických oblastí. Je možné ji vyslovit jen na podkladě znalosti malariologické situace v příslušné oblasti a stavu rezistence na antimalarika. Zvláště při dlouhodobém podávání je třeba zvážit, zda je chemoprofylaxe bezpodmínečně nutná, zda je účelné po několika měsících antimalarika střídat, popř. navrhnout pohotovostní samoléčení. V každém případě je třeba bedlivě zvážit všechny možné kontraindikace, cestovatele důkladně poučit o nežádoucích účincích, ale i o klinických projevech malárie. Antimalarika se podávají pravidelně během pobytu, ale s výjimkou etaquinu ještě měsíc po návratu z malarické oblasti, aby se zabránilo opožděné malarické atace. Opomenutí 1-2 dávek, zvláště při snížené citlivosti, může vést ke klinickým projevům. Doporučujeme proto každou dávku ihned po podání zapsat do kalendáře. Pro vyzkoušení snášenlivosti antimalarik má být podána první dávka s výjimkou doxycyklinu nejméně 2 týdny před odjezdem. Antimalarika se nemají podávat na lačno a mají se hojně zapíjet. Při pobytu v zahraničí s malými dětmi je nutné přechovávat antimalarika mimo jejich dosah. Byla popsána řada případů jejich intoxikace i s letálním průběhem. Jeden případ byl zaznamenám i u nás. Někdy může dojít i k záměně antimalarik u dospělých, např. chlorochinu za proguanil. Letální dávka chlorochinu pro dospělé je 2 g. Pro děti se vyrábějí antimalarika ve formě sirupu, která u nás dosud nejsou na trhu.
Chlorochin v profylaktických dávkách, pokud se podává po jídle a hojně se zapíjí, zřídka vykazuje obtíže gastrointestinální nebo postižení centrálního nervového systému. Profylaktická dávka je 5 mg baze/kg. Při hmotnosti vyšší než 40 kg se doporučuje dávka 300 mg baze chlorochinu 1x týdně, při hmotnosti vyšší než 75 kg 450 mg.
Z nežádoucích účinků chlorochinu je nejzávažnější retinopatie, popř. keratopatie. Při dlouhodobém podávání se provádí oftalmologická kontrola obvykle po 2 letech, později každý rok. Retinopatie se dostaví podle SZO až po kumulativní dávce 100 g, která je zpočátku reversibilní. Při současném podávání metronidazolu jsou pozorovány dystonické reakce. Nikdy nepodáváme chlorochin s doxycyklinem, současné podávání se sulfadoxinem zvyšuje riziko nežádoucích kožních příznaků.
V oblastech rezistence na chlorochin přichází v úvahu jeho kombinace s proguanilem (chlorhydratem proguanilu). Chlorochin se podává v dávce 300 mg baze 1x týdně. Proguanil v dávce 2x denně 100 mg (ráno a večer) potencuje schizontocidní účinek chlorochinu. Je ale kontraindikován při těžších poruchách funkce jater a ledvin. Z nežádoucích účinků je poměrně častá stomatitida. V České republice není registrovaný přípravek obsahující v jedné tabletě 200 mg proguanilu a 100 mg baze chlorochinu, který se podává profylakticky i v oblastech rezistence meflochinu pouze však jedincům starším 15 let. Vzhledem k vyšším dávkám chlorochinu je třeba provádět při delším podávání oftalmologické vyšetření (potíže akomodace, korneální opacity, retinopatie). Profylaktická dávka jedna tableta denně po celou dobu pobytu a 4 týdny po návratu se podává na konci jídla a má se hodně zapíjet. Proguanil se kombinuje při chemoprofylaxi také s dapsonem.
Meflochin se k profylaxi malárie doporučuje pro dospělé v dávce 250 mg jednou týdně. Při náhlých cestách do zvláště rizikové oblasti, kde přichází v úvahu snížená citlivost plasmodií, je vhodné podat saturační dávku 1x denně 250 mg během 3 dnů, popř. 7., 6. a 5. den před vstupem do malarického území pro dosažení vysoké hladiny meflochinu. Někteří doporučují omezovat podávání meflochinu na 6 měsíců. Původně se nedoporučovala profylaxe meflochinem v prvním trimestru těhotenství. Nyní se připouští, protože nejsou známky teratogenního účinku. Meflochin je možné podávat dětem již od hmotnosti 5 kg, tedy od věku 3 měsíců. Podávání se začíná 2 - 3 týdny před odjezdem a alespoň 3 týdny po návratu.
Meflochin, zvláště při dlouhodobém podávání, má řadu kontraindikací, které však lékaři často neberou v úvahu. Mezi absolutní patří přecitlivělost na účinnou látku. Proto první dávku je radno aplikovat před odjezdem, abychom ji ověřili. Z dalších kontraindikací jsou nejvýznamnější křečové stavy, epilepsie, psychózy a psychické poruchy v anamnéze a závažnější poruchy srdečního rytmu. Při podávání meflochinu se dostaví v 15 % bolesti břicha, konvulze, nauzea, v 9 % nechutenství, v 8 % děsivé sny, v 8 % vřídky na ústní sliznici, v 7 % pruritus, v 6 % nespavost, ve 3 % paranoidní stavy, ve 3 % deprese a ve 2 % úzkostní stavy, neuropatie a poruchy zraku.

1
2
3
4