Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Slovník alternativní farmacie a medicíny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sebepéče
Všechny aktivity, týkající se péče o zdraví, pokud ji provádějí sami jedinci a jejich rodiny, počítaje v to udržování zdraví, prevenci poruch zdraví, sebediagnostikování a sebeléčení.
Spagyrika
Vznikla již ve středověku jako disciplína tajemná a hermetická. Používal ji Paracelsus, ale i Theophrastus z Hohenheimu. Vycházela z alchymie a snahou bylo uvolnit Arcana, tajemné síly skryté ve hmotě. Jejich uvolnění mělo sloužit k léčení chorob. Ze 17. století je kniha J.R.Glaubera: Pharmacopoea spagyrika, která odhaluje přísně střežené receptury na přípravu spagyrik (většinou typu Arcana). V 19. stol. německý autor Zimpel vytvořil tři řady přípravků: spagyrickohermetické esence, speciální přípravky - Arcana a konečně látky elektrizující (působí na organismus okamžitě jako elektrický proud). Tyto léky mohou být účinné jen u nemocného člověka - kde je porušena rovnováha pozitivního a kladného náboje.
Každá skupina obsahuje 7 léků. Využívá se při přípravě kvašení a destilace (čerstvé rostliny) a dále homeopatického ředění.
Novodobá forma spagyriky je clusterová medicína.
Šia – cu
Jde o japonskou metodu, která vychází z poznatků, že tlakem na životní body lze přispět ke zdraví. I když překlad názvu znamená tlak prstem, stimulující masáže se neprovádějí pouze prsty. Využívá sice nejvíce palce, ale pracuje také dlaněmi, zápěstím, předloktím a loktem, ale také kolenem a chodidly. Metoda zná stovky povrchových bodů a vlastně vychází z čínské akupresury a slaví dnes na světě větší úspěchy než tato. Je zaměřena především na prevenci, ale pro určitá onemocnění se používá také jako forma fyzioterapie. Působí prý na elektromagnetické síly těla, které jsou zvláště v oblastech tlakových bodů vysoké nebo nízké a metoda přispívá ke stimulování nebo uklidnění těchto bodů. Terapeuti uvádějí, že šiu-cu se obzvláště osvědčuje při léčení bolesti hlavy, migrény, při bolestech zad a zubů, při zažívacích potížích - zácpě i průjmu. Dobré výsledky jsou také při nespavosti, stresu, napětí, depresi. Při použití v prevenci má údajně dobré výsledky na úpravě krevního oběhu, nervového a imunitního systému.
Tao-jin
Stará čínská masáž je spíše než samo léčení předcházení nemocem. Série cvičení prý posiluje energetické kanály - meridiány, které se pojí k srdci, plícím, játrům, žlučníku a dalším orgánům a udržuji je v dobrém stavu.
Tao-jin se má provádět ráno jako první činnost vůbec, ale je dobrá také jako relaxace po příchodu z práce, případně se doporučuje její použití jako poslední činnost dne. Podobně jako u příbuzného šia-cu nejsou věk ani nemoc překážkou. Literatura uvádí šest základních cvičení vedle úvodu a závěru: na srdce, játra, žaludek, oběhový systém, plíce, tlusté střevo, ledviny, močový měchýř.
Terapeutický dotyk
Léčitelé, kteří jsou přesvědčení o jejich léčitelských schopnostech, projíždějí po hlavě nebo trupu pacienta nebo i těsně kolem, aby zjistili, zda je někde přítomna porucha zdraví. Pokud zjistí, že je něco v nepořádku, vloží léčitel své ruce na postiženou oblast, aby mohla léčivá energie proudit k nemocnému. Léčba má probíhat v klidu a tiché atmosféře a trvá asi 15 minut. Po této době se má pacient cítit lépe.
Thalassoterapie
Jde o odvětví hydroterapie a léčba se opírá o účinek mořské vody nebo řas. Mořská voda např. nadnáší postižené končetiny a pomáhá lépe procvičit ztuhlé nebo nemocné klouby. Mořské řasy nebo extrakty z nich, které se přidávají do koupelí nebo ve formě obkladů, přinášejí tělu řadu minerálů, vitaminů a stopových prvků, které mají iniciovat pocení a tak zbavit tělo nečistot. Nemocní alergičtí na jod by od této metody měli upustit.
Tchaj –Ťi – čchúan
Tchaj -Ťi - čchúan nebo krátce tchaj-ťi tj. celistvost, je meditace v pohybu a je založena na sérii pomalých kruhových pohybů podobných tanci, které je nejlépe provádět pod širým nebem. Cílem této staré čínské metody je, aby se lidé soustředili nejen na své tělo, ale i na svůj mentální a emocionální stav. Má se jednat o nejúplnější, nejpřirozenější a nejúčinnější holistickou léčebnou metodu. Nejde o pouhé cvičení. Metoda vychází z přesvědčení, že porucha zdraví nastává po emocionálních a mentálních poruchách jako následek nevyváženosti. Např. energie prochází tělem příliš rychle nebo příliš pomalu anebo když se příliš mnoho energie usazuje v jedné části těla např. v hlavě nebo hrudníku. Pak tato energie jinde chybí (např. v nohách) a pak má postižený příliš těžkou horní část těla. Takovou nevyváženost lze napravit mentálním soustředěním při různých pohybech prováděných v rámci této terapie. Osvědčuje se např. nejlépe proti úzkosti a stresu, protože lidem umožňuje uvolnit se a relaxovat. Doporučuje se provádět metodu pod zkušeným cvičitelem. Metoda se dnes dostala do celého světa.
Věda a alternativní medicína
Vědecká platnost řady alternativních metod je předmětem vášnivých sporů. Některé studie uvádějí dobré zkušenosti, ale většina je nepřesvědčivých a nesplňuje podmínky objektivního zhodnocení efektu a prospěšnosti. Vědecká medicína a farmacie stojí na svém. Nutno připomenout, že i materiály WHO neodsuzují širokou škálu léčebných tradičních metod. Doporučuje se je studovat, tak jak se vychází z různých lidových léčiv i v moderní farmacii. Nelze zavrhnout nic co pomáhá lidem.
Uvádíme rozdíly mezi vědeckou a alternativní medicínou, tak jak je uvádí literatura:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10