Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Slovník alternativní farmacie a medicíny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dnes často laické samoléčení založené na velkých dávkách vitaminů, užívaných často pod vlivem nevhodné reklamy. V současné době by i lékárník více prospěl společnosti, kdyby občany informoval, jaká je denní potřeba vitaminů a minerálů, v kterých běžných potravinách jsou obsaženy a jak potraviny vařit a uchovávat, aby se vitaminy neničily.
Muzikoterapie
Hudba se spojuje s léčením odpradávna, ale toto spojení v moderní době ustoupilo do pozadí ve chvíli, kdy se začalo vyžadovat, aby každý léčebný postup byl vědecky prověřen. Dnes se zjišťuje, že jde o účinné působení i když individuální reakce je různá. Má se za to, že muzikoterapie může pomoci duševně nemocným i tělesně postiženým. Osvědčuje se v dětských zařízeních, ale i v geriatrii.
Naturopatie
Přírodní léčba je pomoc tělu, aby se uzdravilo samo. Usiluje se o to léčebnými prostředky různých terapií např. chiropraxe, diety a správné stravování, tělesný pohyb, hydroterapie, masáž, osteopatie, relaxace, dýchání a jóga.
Nosódy, bioterapie, isoterapie
Léčba nosódami spočívá v aplikaci homeopaticky připravených léků ze sekretů nemocných tkání a orgánů či exkretů nemocných osob, např. z hnisu, vředů, nádorů. Léčba nosódami navazuje na Jennerův objev očkování virem vakcínie proti neštovicím. Dnes se pro tyto přípravky používá místo názvu nosóda spíše názvu bioterapeutikum nebo isoterapeutikum. Mají působit, podle zastánců této terapie, prostřednictvím aktivace obranných sil nebo mají uvolňovat ucpané lymfatické cesty. Dnes se připravují nosódy továrně z bakterií virů, z infekčních sekretů, hnisu, krve, séra, žluči, nebo i patologických změněných tkání. Např. nosóda připravená z tkáně rakovinného tumoru dělohy se používá jako Carcinoma uteri nosoda proti rakovině dělohy. Léčba nosódami je rozšířená zejména ve Francii a SRN, kde je na 30 továrně připravovaných bioterapeutik.
Osteopatie
Osteopatie, která již našla cestu do klasické medicíny, se snaží diagnostikovat a léčit mechanické poruchy soustavy kostí, kloubů, svalů a vazů. Jde o soubor, který umožňuje člověkovi chodit, běhat, pracovat, mluvit, psát atd. - zkrátka soubor, který zabezpečuje tělesnou činnost.
Polaritní terapie
Základem této rozsáhlé terapie, která dnes zahrnuje východní i západní léčebné postupy, je představa, že většina poruch zdraví je způsobena zablokováním toku energie lidským tělem. Když se překážky odstraní a tok této energie opět může plynule pokračovat, pak člověk dokáže údajně nemoc překonat. A nemoc jednou překonaná se prý již nevrací. Za čtyři cesty ke zdraví propagátoři této terapie uvádějí: manipulace a dotyky, strečink, dieta (očistná, zdravotvorná a udržovací), mentální postoje.
Proutkařství
Staré proutkařské umění na vyhledávání vodních zdrojů bylo aplikováno do terapie. Má se zato, že léčitelé mohou pomocí stejných prostředků v lidském těle najít a léčit poruchy zdraví.
Pomocí virgule nebo také kyvadélka zavěšeného na hedvábné niti lze v těle odhalit vlny dobrého a špatného záření. Vychází se z teorie, že všechny látky a to i látky tvořící lidské tělo, vysílají záření, které lze snímat (tak jako rádio snímá elektromagnetické vlny) a identifikovat je. Stanovením diagnózy lze pacienta léčit - terapeuti zde používají většinou fytoterapii, homeopatii či jiné metody.
Psychotronika
Působení duchovními nadpřirozenými silami jednoho člověka na ducha druhého člověka.
Psychotronik určí poruchu zdraví (někteří i na dálku z fotografie apod.) a pak vyhledá i vhodný lék většinou z oblasti homeopatie nebo fytoterapie. Někteří i zde používají kyvadla, kterým krouží nad tabulkou ve tvaru kruhu, do jehož výsečí napsali jména léků. Používají i tabulku tabulek, kde jsou uvedeny skupiny léků a pak druhou tabulku, kde jsou léky příslušné skupiny. Kyvadlo se prý nikdy nemýlí při výběru léku.
Známý český psychotronik uvádí, že není potřebné užívat tabulek, ale stačí kyvadélkem zjistit vhodnost léků. Stačí prý kyvadlu připomenout, že doprava znamená ano, doleva ne. Velmi jednoduchou zkouškou vhodnosti léku, dokonce bez kyvadla, je podle jiného českého psychotronika zkouška držením. Lék se dá do levé ruky nemocného, on ji pevně sevře, přičemž nesmí mít spojeny ruce nebo nohy. Podle citlivosti ve velmi krátké době dojde k odezvě. Pokud nemocný má potíže a lék je správný, pak nastává prakticky ihned úleva.
Reflexní terapie
Nemoci určitých části těla lze léčit masážemi chodidel. Levé chodidlo zobrazuje levou část těla, pravé pravou. Různé části plosky nohy jsou spojeny s močovým měchýřem, ledvinami a plícemi, palec je spojován s hlavou a mozkem, ostatní prsty s dutinami. Stimulace reflexního bodu a hnětení chodidla to jsou základní techniky reflexní masáže. K uzdravení přiměje tělo pouhá masáž bez jakýchkoliv léků či nástrojů.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10