Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Slovník alternativní farmacie a medicíny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vychází se z poznatků, že barvy působí na člověka a proto lze vhodným uspořádáním přijímaných barev působit i na nemoc. Terapeut vnímá vlastní vyzařovanou auru pacienta a podle změn navrhuje vlastní léčbu. Lze použít kolorterapeutický přístroj, který vyzařuje potřebné barvy, které terapeut v jednotlivých sezeních indikuje. Používají se základní barvy a také komplementární dvojice: červená a tyrkysová, oranžová a modrá, žlutá a fialová, zelená a purpurová.
Kymatika
Terapeuti, kteří tuto metodu používají, přirovnávají lidské tělo k hudebnímu nástroji, který někdy hraje falešně a pak potřebuje vyladit. To se pak provádí tak, že na postižené místo zaměří vysokofrekvenční zvukové vlny a tak se obnoví harmonie těla. Metoda se údajně osvědčuje u artritid, bolestí kloubů, při zlomeninách apod.
Léčení charizmaty
Léčení nemoci působením charizmat je založeno na křesťanské víře a modlitbě. Jde o společné modlení za zdraví, nebo za zdraví konkrétního nemocného. Věřící se modlí za zázračné uzdravení a cítí, že modlitba vzbuzuje pozitivnější a optimističtější chuť k životu. Nedochází pak tak často k fyzickému a duševnímu onemocnění.
Léčení na dálku
Někteří léčitelé využívají svoji schopnost uplatnit mystickou nebo božskou léčebnou moc a její působnost pak předávat pacientovi. Cílem je pak aktivovat jeho vlastní schopnost vyléčit se.
Léčení mědí
Traduje se, že nošení měděného náramku výrazně ulevuje bolestem, které doprovázejí artritidu a revmatismus. Stopové množství mědí údajně proniká z náramku pod kůži a nahrazuje tak nedostatek životně důležité mědi v těle.
Léčení vírou
Základem léčení vírou je přesvědčení o vlivu pozitivního nebo správného myšlení, které údajně může nemoc vyléčit nebo nemocnému přinést úlevu. To bývá zdůrazňováno především tehdy, je-li léčení prováděno v rámci nějakého náboženského systému. Jde o jev, který je znám z historie lidstva v každém období. Má se zato, že jde o zvýšení obranyschopnosti příslušného jednotlivce, který pak vlastními silami čelí chorobě. Někdy dojde k zlepšení duševního rozpoložení pacienta, který se cítí lépe i když jeho stav tělesný se nezlepšil.
Litoterapie
Používá k léčení kameny, jejichž účinek údajně závisí na umístění jejich nalezišť. Zastánci této metody vidí souvislost mezi uložením kamenů v přírodě a pozicí různých zárodečných listů embrya ve stadiu gastruly. Léky se připravují obdobně jako homeopatika a závisejí na ředění.
Makrobiotika
Dieta založená na zelenině a celozrnné stravě.
Manipulativní léčení
Zahrnuje všechny léčebné postupy, při nichž terapeut (léčitel, ale i lékař) vlastníma rukama zlepšuje stav pacientových svalů a kostry, nebo jejich prostřednictvím i jiné části těla.
Masáž
Pravděpodobně jedna z nejstarších metod uzdravování. Je uváděna ve všech historických spisech o vývoji péče o zdraví. Po stránce tělesné se léčebné masáže zaměřují na zlepšení krevní, svalové a nervové soustavy a zároveň pomáhají zpracovávat potravu a odstraňovat odpadové látky.
Megavitaminová terapie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10