Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Slovník alternativní farmacie a medicíny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. Princip nekonečně malých dávek říká, že s klesající dávkou látky vzrůstá její léčebný účinek. Je tomu tak proto, že za účinek léku není zodpovědný obsah látky, ale přítomnost nehmotné duchovní esence.
4. Princip potenciace navazuje na princip nekonečně malých dávek a spočívá v kaskádovitém ředění látky při přípravě homeopatického přípravku. Látka se ředí obvykle vodou v poměru 1 : 100 (centezimální ředění - CH) nebo v poměru 1 : 10 (decimální ředění - D).
5. Princip dynamizace spočívá v protřepávání homeopatika po každém ředění v průběhu jeho přípravy. Tímto protřepáváním se má léčivé esenci dodávat potřebná energie.
Viz také SOLUTIO 1997, str. 269.
Homotoxikologie
Metoda z konce minulého století rozšířena zejména Reckewegem v Německu. Podle jeho teorie jsou všechny nemoci výrazem kyberneticky řízeného orgánového boje proti endogenním i exogenním toxinům. Protože jde o jejich působení na člověka, nesou název homotoxiny. Nejnebezpečnější z nich mají být sutoxiny, jedy z vepřového masa, ke kterým patří např. cholesterol, hormony nebo i chřipkový virus.
Choroba je podle autora v podstatě biologicky účelnou reakcí, známkou chemické obrany organismu proti proniklým jedům. Při této obraně se v játrech vždy dva různé homotoxiny navzájem sloučí a jako neškodný homotoxon se vyloučí z těla. Průběh obranné reakce na homotoxiny má mít šest fází: exkreci, reakci, depozici, impregnaci, degeneraci a maligní zvrhnutí. Nemoc může přecházet z jednoho do druhého stadia oběma směry a také z jednoho orgánu do druhého. Organismu se nesmí v jeho obranných reakcích bránit, proto že by mohlo dojít ke zpětné otravě a vzniku retoxinů. Zejména je prý nebezpečné podávání antibiotik, proto že pod vlivem těchto léků údajně vznikají z virů bloudivé geny, které vyvolávají rakovinu. Doporučuje se léčení homeopatiky a to k podpoření indukcí specifických enzymů v játrech, povzbuzení imunitního systému, stimulace neurálních léčebných reflexů, povzbuzení osy hypofýza-nadledvina a detoxikace mesenchymu. Moderní biochemie tuto metodu odmítá.
Hydroterapie
Léčebná moc vody se uznává od pradávných dob. Užívá se jak proti jednotlivým onemocněním tak pro zlepšení celkového zdravotního stavu. Horká voda či pára roztahují cévy, podporují pocení, uvolňují svaly a klouby a tělesné teplo díky nim proudí k povrchu těla. Studená voda cévy stahuje, snižuje zánět a městnání na povrchu těla a zvyšuje přítok krve k vnitřním orgánům. Oblibě se těší minerální léčivé prameny různého složení, které se využívají i v klasické medicíně k doplňujícím léčbám v lázeňských léčebnách. Léčivých vod se využívá nejen k pitným kůrám, ale i ve fyzioterapii, dále k různým koupelím, zábalům, střikům, inhalacím apod. Hydroterapie je využívána jak v klasické tak i alternativní medicíně.
Hypnoterapie
Terapie, která vychází z hlubších úrovní vědomí. Terapeuti navozují u pacienta stav podobný transu, který se samovolně vyskytuje i při somnambulismu či bdělém snění. Osoba, která se v tomto stavu nachází, může dobře plnit zadané úkoly, vyhnout se různým rizikům, řídit se danou instrukcí a srozumitelně hovořit. Využívá se např. při léčení kožních chorob, u hysterických onemocnění, astmatu, nespavosti, úzkosti, stresu, ale také v boji proti návykům - kouření, drogy apod.
Indické lékařství
Indické lékařství viz Ájurvéda
Isoterapie
Isoterapie viz Nosódy
Iris – diagnostika
Základem této metody je studium znaků na očních duhovkách a sledování jejich změn. Vychází se zde z poznatku, že každá část lidského těla má vymezené místo na duhovce. Poruchy příslušného orgánu se pak objeví změnou na duhovce. Irisdiagnostikové rozlišují deset typů konstituce, která se liší různou vyvážeností mezi zdravím a nemocemi tělových systémů, orgánů a žláz. V literatuře se uvádí, že zkušený léčitel pozná nastupující poruchu zdraví dříve než se objeví vlastní příznaky nemoci.
Kineziologie
Udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalových testů. Vychází se zde z poznatků, že každá skupina svalů má vztah k dalším částem těla, jednotlivým orgánům, zažívacímu ústrojí, žlázám, kostem a krevnímu oběhu. Terapeut zjišťuje celkový stav těla podle toho jak při vyšetřování reagují svaly na jemný tlak rukou. Kineziologie nestanovuje diagnózu nemoci, ale hledá především nerovnováhu. Jde o kontrolu jednotlivých obvodů neviditelné energie, která má řídit funkce těla.
Kolorterapie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10