Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Slovník alternativní farmacie a medicíny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bioterapie
Bioterapie viz Nosódy
Buněčná léčba, organoterapie
Do této skupiny patří celá řada metod, nazývaných často podle jejich autora (Theurer-terapie, Wiedemannova léčba, ale také séroterapie, cytoplazmatická léčba pod.), které používají injekce připravované z tkání různých zvířat, nejčastěji z prasete, ovce, krávy nebo koně pro léčbu týchž orgánů člověka. Jde o léčbu rizikovou, protože nelze vyloučit ani při nižších ředěních imunitní reakce, ani např. přenos nemoci ze zvířat (např. nemoc šílených krav). Použití živých zvířecích buněk se používalo v počátcích metody (čtyřicátá léta minulého století) i k tzv. omlazovacím kůrám.
Cellhelp
Nejnovější forma clusterové medicíny označována také jako Specifická Individuální Autobioterapie (SIAB). Je příkladem informativní terapie, tedy takového způsobu léčby, kdy organismu dáme určitý signál, podnět, informaci, která vyvolává v jednotlivých informačních systémech (endokrinním, imunitním, nervovém) komplex vzájemně úzce propojených odpovědí, které směrují k obnově porušeného stavu. Využívá se tak vlastní informační potenciál organismu a aktivní autoimunizace pomocí perorální homeopatické autovakcíny.
Informační potenciál organismu pak má být jakousi směsí mediátorů buněčné informace - cytokinů, interleukinů, interferonů, ale především tzv. stresových proteinů.
Tato metoda, přes rozmach nestátních zdravotnických zařízení u nás, které se touto metodou zabývají, je kritizována nejen vědeckými místy z oblasti molekulární imunologie, ale Českou lékařskou komorou a společností.
Celostní medicína
Vychází z názoru, že představy, pocity a činy souvisejí s celou osobností. Člověk se skládá z několika úrovní: první - to je ta základní, se kterou se každý den setkáváme, úroveň fyzického těla. Zde se projevují všechny příznaky, bolesti, známky nemoci. Zde pracuje klasická medicína (v této metodě je nazývána ortodoxní), druhá úroveň je energetická, regulační. Třetí úroveň je úroveň psychická, která nás informuje o stavu mysli, vědomí a vlastně podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky.
Pokud se na této úrovni vyskytuje nějaký příznak, tak ten není možné vyléčit lékem, dokud se neodstraní blok na této úrovni - je to problematika psychosomatické medicíny. Čtvrtá úroveň je duchovní těžko definovatelná, každý si ji může pojmenovat jak chce: Víra tvá, Bůh, vesmír, ale také karma, miasma, dědičná dispozice a další.
S přihlédnutím k těmto aspektům přistupuje k člověku a k jeho léčení celostní medicína.
Chiropraxe
Manuální napravování poškození kostí, kloubů, svalu a zejména páteře. Některé postupy chiropraxe se podobají těm, které používá osteopatie - obě metody se vyhýbají používání léků či chirurgických zákroků. Oblíbeni jsou chiropraktici u sportovců.
Clusterová medicína
Moderní forma spagyriky, která má velmi blízko k homeopatii. Metoda navazuje na středověkou alchymii, na Paracelsa a na jeho gnostickou představu, že rostliny, živočišné tkáně i minerály v sobě obsahují léčivý duchovní princip, který je třeba jen uvolnit. Clusterova medicína se od homeopatie liší jen jiným způsobem uvolňování této síly. Jedná se o kvašení a destilace, zatímco u homeopatie je to třepání a ředění. Používané léky, tzv. doty jsou homeopaticky dotované a v SRN se připravují podle homeopatického lékopisu.
Couého metoda
Couého metoda viz Autosugesce
Esence drahokamů
Metoda léčení vychází z názorů, že vibrace drahokamů mohou odstraňovat nebo redukovat duševní a emoční obtíže, např. smaragd prý zlepšuje paměť. Vibrace více než 200 různých kamenů se prodávají v podobě kapalných esencí, které se vyrábějí tak, že kameny se ponoří do čisté vody a potom jsou vystaveny slunci (literatura uvádí kalifornské). Sluneční záření proniká do kamenů a vody, do které se pak přenáší vibrace drahokamu. Metodu používají léčitelé v USA.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10