Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Slovník alternativní farmacie a medicíny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Autogenní trénink
Jde o výcvik mysli ke zdraví. Základem této relaxační metody je řada šesti jednoduchých mentálních cvičení (cvičení pocitu tíhy, pocitu tepla, cvičení na tep srdce, cvičení na dech, na žaludek a na čelo), které mají za cíl ulevit od stresu a pomoci tak tělu, aby se samo léčilo. Tato cvičení jsou blízká autosugesci, meditaci a józe. Terapeuti této metody uvádějí úspěch např. při léčení zánětu průdušek, deprese, ekzému, nespavosti, migrény, zažívacích obtížích a řadě dalších (např. i AIDS ?).
Autosugesce
Jde o léčení sama sebe hypnózou. Metoda má působit tak, že uvolní nevědomé léčivé síly těla a mysli. Metoda je také známa pod jménem Couého metoda (podle francouzského lékárníka a psychoterapeuta Emila Couého - 1857-1926). Principem je meditace, která má za cíl vyprázdnit mysl od vědomého myšlení opakováním slov či takových vět, jakou je maxima, která Couého později proslavila: Každým dnem se mi ve všem daří stále lépe a lépe.
Uvádí se, že autosugesce může urychlit rekonvalescenci, zmírnit bolest, má dobře působit proti úzkosti, strachu (např. při porodu) apod.
Averzivní terapie
Jde o techniku používanou v behaviorální terapii. Jde o výchovu pomocí trestů, kdy se klientovi nežádoucí návyk či chování asociuje s nepříjemnou zkušeností. Např. alkoholikům se podává přípravek antabus (disulfiram), po kterém se jim, pokud se napijí, udělá velmi zle.
Metoda se užívá i při léčení kuřáků či při jiných závislostech. Předpokládá se však compliance postiženého a jeho silná vůle.
Bachovy esence
Léčení chorob pomocí esencí připravených z čerstvých rostlin, které se pak dále ředí. Metodu zavedl anglický lékař Bach (1880 - 1936). Jeho řada obsahuje celkem 38 výtažků připravených z divoce rostoucích květin a rostlin. Esence jsou určeny k tomu, aby léčily celou osobnost, ne jenom příznaky poruchy zdraví. Základním principem jejich užívání je, že každá porucha fyzická či psychická - vzniká proto, že není vnitřní rovnováha. Tuto lze léčit léky poskytované přírodou, jsou to: léčivé rostliny, slunce, pramenitá voda a čerstvý vzduch.
Tak např. esence z modřínu se má užít při nedostatku sebedůvěry, pocitech méněcennosti a strachu z neúspěchu. Zeměžluč se má užít u pacientů se slabou vůlí, lidí snadno zneužívatelných a ovládnutelných. Dr. Bach také zkombinoval pět esencí: myrobalán třešňový, plamének, netýkavku, devaterník a snědek v jeden mnohoúčelový lék, který nazval „První pomoc“. Má pomoci ve všech případech šoku, traumatu, zranění a má také pomoci uklidnit po nehodě nebo zlém prožitku. Tato metoda je hojně používána léčiteli v SRN.
Behaviorální terapie
Je založena na myšlence, že špatné chování je často naučené, získané od nějakého vzoru či zdroje a tak je možné se je odnaučit a nahradit je lepším. Terapeuti využívají odměny či i trestu k tomu, aby lidem pomohli překonat škodlivé a asociální chování, např. kouření, nadměrné pití alkoholu, osobní hrubost nebo podléhání nevysvětlitelnému strachu (z velkých prostor, z uzavřených prostor apod.). Tuto terapii využívají speciálně školení kliničtí psychologové, psychiatři a je přísně individuální. Terapie je založena na vědeckém výzkumu procesu učení.
Biochemické tkáňové soli
Základem zdraví je podle autorů této metody rovnováha přirozených minerálních solí v těle. Biochemické tkáňové soli pomáhají tuto rovnováhu udržet nebo ji obnovit. Uváděno je celkem 12 těchto solí s přesným popisem, jak která v těle působí. Sestaven je také seznam obtíží, které se dají užíváním těchto solí (ve formě tablet) vyléčit. Sestaveny jsou také různé kombinace. Uvádíme seznam základních solí a několik příkladů terapie.
Seznam uvádí tyto soli: Calcium fluoratum, Calcium phosphoricum, Calcium sulphuricum, Ferrum phosphoricum, Kalium chloratum, Kalium phosphoricum, Kalium sulphuricum, Magnesium phosphoricum, Natrium chloratum, Natrium phosphoricum, Natrium sulphuricum a Silicium oxidatum. Tak např. Natrium chloratum reguluje distribuci vody v těle, má se užívat při hlenovitých nachlazeních a silné rýmě, při znecitlivělém čichu nebo chuti.
Metoda se využívá v homeopatii a používají se vysoce zředěné dávky.
Biorytmy
Tato metoda vychází z poznatků, že tělesné, emocionální a intelektuální výkyvy řídí vnitřní tělesné cykly zvané biorytmy. Teorie byla vypracována již v r. 1900. Tělesný cyklus trvá 23 dní a řídí vitalitu, sílu, vytrvalost, sebedůvěru, sexuální energii, imunitu a zotavování se z nemoci. Emocionální cyklus trvá 28 dní a má ovládat nálady, nervové reakce a tvořivost. Intelektuální cyklus trvá 33 dní, řídí rozhodování, paměť a schopnost učit se.
Individuální cykly se dají zaznamenat do grafu jako stoupající a klesající horizontální vlny, které se pohybují kolem základní vodorovné čáry, které se říká varovná. Z grafu lze pak snadno vyčíst dobré, špatné a varovné (kritické) dny, které člověka očekávají.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10