Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Slovník alternativní farmacie a medicíny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alexanderova metoda
Australská metoda správného držení těla k posílení zdraví. Jde o bezpečnou metodu k dosažení harmonického stavu těla i mysli a k odstranění řady zdravotních potíží zejména v oblasti bolesti zad a bolesti hlavy.
Antropozofické lékařství
Vychází z učení R. Steinera, které tvrdí, že uspořádání a funkce živých organismů není možné vysvětlit čistě fyzikálními a chemickými termíny. U člověka k tomu přistupuje éterické a astrální tělo. Čtyři aspekty člověka tj. fyzické, éterické a astrální tělo a ego jsou považovány za equivalenty čtyř prvků starých Řeků: země, vody, vzduchu a ohně. Aspekty jsou propojeny prostřednictvím tří navzájem se pronikajících tělesných systémů, zvaných zažívací a pohybový systém, nervověsmyslový systém a systém rytmický.
Zažívací a rytmický systém je ovládán zejména fyzickým a éterickým tělem a zahrnuje např. vylučování a funkci žláz, právě tak jako všechny procesy obnovy a reparace, které v těle probíhají bez našeho vědomí. Nervověsmyslovému systému dominuje ego a astrální tělo. Rytmický systém spočívá ve střídání předchozích dvou a řídí např. krevní oběh a dýchání.
Antropozofické lékařství věří v reinkarnaci a jako léků využívá fytoterapie, homeopatie a dalších speciálních léků. Např. se jedná o sedm hlavních kovů (olovo, cín, železo, zlato, měď, rtuť a stříbro), které mají vztah k jednotlivým tělesným orgánům. Vhodný rostlinný lék se vybírá intuitivně podle evoluční příbuznosti s člověkem. Nejsou při tom důležité obsahové látky rostliny, ale musí se hodnotit její polarita a dynamická rovnováha mezi zemskými a kosmickými procesy, které podle antropozofie v rostlině probíhají.
Antropozofické léky mají také různou afinitu ke čtyřem základním složkám těla: Rostlinné látky účinkují především v astrální oblasti, zvířecí přípravky ovlivňují hlavně éterické tělo, a minerály a kovy potom působí na ústřední Já. Při výběru léků hrají významnou roli také vztahy mezi planetami a určitými kovy. Stoupenci této metody tvrdí, že jejich medicína tvoří úplný léčebný systém, který je schopen vyléčit každou poruchu zdraví.
Antropozofičtí lékaři věří, že nemoc je spojena s pacientovým osobním osudem, netvrdí, že disponují nějakým zvláštním pohledem do jeho minulých a budoucích životů. Někteří nicméně cítí, že jim jejich filozofie pomáhá pracovat s těžkými případy a že aktivní léčba bude pacientovi prospěšná v životě budoucím, když vyléčení není možné v tom současném.
Aromaterapie
Metoda využívá léčivých účinků rostlinných esencí (silic). Tyto silně vonící výtažky - esence mají léčivé vlastnosti. Jde o staré metody, které znali nejen v Číně, ale i v Řecku či starém Římě. Esenciální oleje se používají k masážím, inhalacím, koupelím i k obkladům. Dnes jde o vhodnou doplňkovou léčbu. Uvádíme několik příkladů: bazalka povzbuzuje ducha a osvěžuje. Užívá se při depresích, dýchacích obtížích, obtížích zažívacího systému. Pomerančový květ hluboce uvolňuje a proto se používá při panice, stresu, nespavosti. šalvěj posiluje krevní oběh a proto se doporučuje v případě špatného krevního oběhu, virových infekcích a při revmatismu. Čajovníkový (tea tree) olej má aseptické účinky a očisťuje. Doporučuje se při kandidóze, nachlazení a bolestech v krku. Esence z borového jehličí má osvěžující a antiseptický účinek, a proto se doporučuje v případě chřipky, astma a zánětu močového měchýře. Metoda je tradičně u nás využívána v domácím samoléčení.
Art therapy - arteterapie
Léčba výtvarným uměním využívá umění a umělecké postupy jejich specifickým vybráním a podáním prostřednictvím léčitele pacientovi s cílem obnovení, udržení nebo zlepšení mentální, emocionální a sociální funkce osobnosti. Využívá se např. pohybová terapie, tanec, dramaterapie (kolektivní představení tzv. modelových situací v terapeutické skupině), poezie, hudby, psychoterapie.
Astrologie
Předpokládá, že poloha Slunce, Měsíce a planet ve zvířetníku souvisí s tělesným a duševním stavem. Astrologové tvrdí, že v okamžiku našeho zrození tvoří postavení planet určitý vzor, který je charakteristický pro každého člověka po celý jeho život. Když astrolog zjistí polohu nebeských těles v okamžiku narození, je schopen odhadnout vyhlídky na dobré zdraví, nebo naopak náchylnost k určitým chorobám a tak poskytnout podklad pro preventivní opatření.
Je zajímavé, že v současné době se jen málo astrologů problematikou zdraví zabývá, ale všichni uvádějí, že duševní a tělesné zdraví je neoddělitelnou součástí vysvětlování a interpretace nebeského vzorce při narození.
Auraterapie
Léčení chorob pomocí viditelného magnetismu. Je využívána léčiteli, kteří vidí auru jako magnetické pole kolem těla, které interaguje s ostatními aurami v daném prostředí. Aurální terapeuti tvrdí, že aura, přesto že si toho zpravidla nejsme vědomi, rozhoduje o tom, jaké jsou naše první reakce na lidi a situace. Tato reakce je rychlejším a citlivějším měřítkem než řada našich racionálnějších schopností. Okem vnímatelná aura má být oválná a obklopovat tělo v šířce několika centimetrů až několika desítek centimetrů, někdy je také mohutnější kolem hlavy. Její světlo se skládá ze sedmi různých barev, přičemž každá je spojena s jednotlivými tělesnými orgány, jakož i s vyššími funkcemi. Tvary, barvy a síla světelných paprsků jsou údajně u každého člověka jiné, neboť odrážejí jeho jedinečnost. Terapeuti tvrdí, že z aury lze vyčíst nejen zdravotní stav, ale i charakterové vlastnosti a pocity člověka. Cílem léčitele je nejen diagnostikovat onemocnění orgánů, ale také přispět ke zlepšení stavu a to i předáním vlastní aury.
Aurikulární terapie
Léčení prostřednictvím uší. Vychází se zde ze starých čínských, ale i indických poznatků, že ošetřením pouze jedné části pacientova těla uší - lze vyléčit potíže v jiných částech tělesného systému. Např. bolest v pravém rameni se léčí obvykle prostřednictvím pravého ucha, i když ošetření levého ucha přináší často stejné výsledky.
Metoda se podobá akupunktuře. Terapeuti, kteří používají tuto metodu, uvádějí, že na uchu je více jak 200 akupunkturních bodů, které jsou fyzicky propojené s určitými částmi těla. Stimulací nervových zakončení příslušných bodů je po nervových drahách vyslána léčivá vlna do té části těla, která má poruchu zdraví. Je rovněž uváděno, že jakýkoliv problém nebo onemocnění části těla má účinek na odpovídající bod na uchu. Ten se může projevit v podobě uzlinek, bílých skvrn, jizev nebo ekzému.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10