Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Slovník alternativní farmacie a medicíny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

  Medicína vědecká Medicína alternativní
 1respektování vědeckých poznatků a přírodních zákonůrozpor s vědeckými poznatky, neznámé nebo duchovní síly
 2logická výstavba medicínynelogická tvrzení
 3jednotný systémnehomogenní soubor metod
 4srozumitelnosttajuplnost, mystika, magie
 5přesná terminologievágní, nepřesné nebo chybně používané termíny
 6objektivita, experimentsubjektivita, spekulace
 7reprodukovatelnostjedinečnost
 8přesná diagnostikanemožnost diagnózy
 9příčinná nebo symptomatická léčbacelostní léčba
 10specifická, cílená léčbapanacea, všelék
 11přesná dokumentace a evidencechybění záznamů
 12kontinuální vývojindividuální metody, lpění na dogmatech
 13erudovaní lékařilaici, často technické vzdělání
 14kolektivní spolupráceindividuální práce
 15respektování lékařské etikyšarlatánství a demagogie

Tab. 1


Podle domácí a zahraniční literatury zpracoval:
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10