Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a) oligosacharidy (sacharózu - 8 %, fruktózu - 0,5 %, glukózu - 0,4 %, α-maltosyl-β-D-fruktofuranosid), polysacharidy (škrob, pektiny, aj.),
b) dusíkaté látky: aminokyseliny (arginin, glutamovou a α-aminomáselnou kyselinu, cystein, tyrosin), nízkomolekulární peptidy (> 1 %) a proteiny, cholin (0,1-0,2 %),
c) triglyceridy, volné mastné kyseliny, fosfatidy,
d) silici (0,5 %; beta-elemen, eremofilen), polyiinové alkoholy (panaxydol, panaxynol, falkarinol),
e) triterpenoidní saponiny (0,5-3 %) především dammaranového typu - ginsenosidy (panaxosidy Rb1, Rb2, Rc, Rd, Re, Rf, Rg1, Rg2, Ro) (např. I-IV),
f) minerální látky (popel 6-8 %) s přítomností četných mikroelementů (As, Co, Cu, Ge, Mn, Mo, V, Zn).Obr. 1


 LátkaR1R2
I20S-protopanaxadiolHH
IIGinsenosid Rb1beta-D-glc(1→2) beta-D-glcbeta-D-glc(1→6) beta-D-glc

Tab. 1

Obr. 2


 LátkaR1R2
III20S-protopanaxatriolHH
IVGinsenosid Rg1beta-D-glcbeta-D-glc

Tab. 2


Podle způsobu úpravy se rozeznává tzv. bílý ginseng a červený ginseng. Hmotnost kořenů u těchto drog se pohybuje kolem 8-10 g. Největší obsah ginsenosidů v kořenech se nachází v 6. roce života rostliny. Obsah glykosidů v drogách je následující3:

 Druh drogy Zastoupení ginsenosidů (vztaženo na celkový obsah) - %
 Celkově (%) Rg1+Rf Re Rd Ro Rb2 Rb1
Bílý ginseng (Korea, Sam Geon Sam) 2,09 18,8 15,4 3,7 13,3 15,6 34,1
Bílý ginseng (Korea, Kiboshi) 1,86 15,1 37,3 1,6 9,1 9,7 26,9
Červený ginseng (Korea) 1,02 17,5 7,8 1,7 19,3 24,0 29,6
Bílý ginseng slender tails * 10,6 4,9 13,0 3,9 22,7 22,8 32,5
Americký ginseng ** 6,01 3,4 18,8 6,3 6,8 0,0 64,7

Tab. 3


* droga je složena z bočních kořenů
** droga pochází z taxonu rostoucího v severní Americe (P. quinquefolius L.)
Extrakty z drog a čisté glykosidy působí v pokuse na zvířeti především jako adaptogen - zvyšující nespecifickou odolnost vůči nepříznivým vlivům vnějšího prostředí (větší výdrž v testech fyzické výkonnosti2, zvyšují toleranci vůči psychické zátěži4), zvyšují psychickou aktivitu5, ovlivňují metabolizmus glutathionu6. O biologických účincích všehojových drog bylo napsáno do konce 20. století několik tisíc publikací; z hlediska vědeckého studia jsou tyto drogy velmi vděčným objektem, velké procento z nich má však prozatím jen teoretický význam. Z farmakologických studií (prokázaly vliv ginsenosidů na CNS, žlázy s vnitřní sekrecí, krevní tlak, metabolismus sacharidů, proteinů, nukleových kyselin, imunitní systém, vykázaly antioxidační a protektivní efekt aj.) vychází použití této drogy jako fytoterapeutikum v denních perorálních dávkách odpovídajících 1-2 mg směsi ginsenosidů/ kg hmotnosti dlouhodobě, při nedefinovaných terapeutických situacích: jako adaptogen, pro zvýšení nespecifické odolnosti organizmu, při stresovém zatížení, v geriatrii, v rekonvalescenci po těžkých infekčních chorobách, bakteriálních a chemických intoxikacích, jako mírné afrodisiakum.
Extrakty s obsahem ginsenosidů však nalezly také uplatnění při výrobě potravin pro zvláštní výživu. Aby tyto přípravky vyhověly zákonným požadavkům7, nesmí u nich být definováno terapeutické použití a množství podaných ginsenosidů musí být výrazně nižší než v případě fytoterapeutik. Proto bývají kombinovány s dalšími rostlinami, případně živočišnými produkty, vitamíny, doporučovány pro celkové povzbuzení organizmu, případně zlepšení sportovního výkonu.
V současnosti je v ČR registrováno asi 135 přípravků této kategorie.
Časté a nadměrné používání přípravků s obsahem ginsenosidů může přinést nepříjemné vedlejší účinky: zvýšení krevního tlaku, nervozitu, spavost, ranní průjmy, edémy, euforii. Přípravky nesmí být kombinovány s kofeinem; u některých pacientů se objevuje výraznější citlivost a podráždění CNS.
Akantopanax ostnitý

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10