Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kumariny
1. Deriváty 7-hydroxykumarinu
Glukopyranosid 6,8-dimethoxy-7-hydroxykumarinu (eleutherosid B1)
Deriváty pyronu
1. 6-aryl-2-pyrony
Pedicellin, pedicellanin
2. Flavanové glykosidy
Diffutin
Deriváty alifatických uhlovodíků
1. Deriváty 2,6-oktadien-1,4-diolu Rosiridin
Látky odvozené od alkoholů různé struktury
1. Glykosidy syringylalkoholu
Eleutherosid B
2. Glykosidy cinnamylalkoholu
Rosin, rosavin
3. Deriváty 2-fenylethanolu
p-Tyrosol, rhodiolosid (salidrosid)
ROSTLINY S ADAPTOGENNÍMI ÚČINKY
Všehoj dženšenový
Vžehoj dženženový - ženšen (Panax ginseng C. A. MEY., syn. P. pseudoginseng WALL., P. schinseng TH. NESS, Araliaceae)1,2 je vytrvalá rostlina pocházející z horských lesů Mandžurie a Severní Koreje, roztroušeně roste i v jiných oblastech (např. Přímořském a Chabarovském kraji SNS). Na trh přicházejí kořeny z pěstovaných několikaletých rostlin, především z Jižní Koreje. Droga obsahuje:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10