Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Glykosidy 20S-protopanaxadiolu
(ginsenosidy Rb1, Rb2, Rc, Rd)
Glykosidy 20S-protopanaxatriolu
(ginsenosidy Re, Rg1, Rg2)
2. Glykosidy cukerných esterů kyseliny oleanolové
Aralosidy A, B, C, D, eleutherosidy K, L, M, kopterosid-substance IV
3. Glykosidy cukerných esterů kyseliny medikagové
Kopterosid substance VI a VII
4. Glykosidy některých cukerných esterů hederageninu
Kalopanax-saponiny A, B, kopterosid substance I, II, III, V
Steroidy
1. Deriváty 5beta-cholest-6-on-7-enu
20-Hydroxyekdyson ( beta-ekdyson, ekdysteron), polypodin B, inokosteron, aj.
2. Steroidní laktony
Withaferin A, sitoindosidy I-X
Lignany
1. Deriváty dibenzo(a,c)cyklooktadienu
Gomisiny A-R, schisandrin, schisantherin D
2. kondenzační produkty syringylalkoholu
Eleutherosid D (akanthosid D), eleutherosid E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10