Vydavatel: MEDON s.r.o.
Havelská ul. 14, Praha 1
e-mail: office@medon.cz
web: http://www.medon.cz
ON-LINE OBSAH:
OBSAH 2002/2003:
Autorský kolektiv
Předmluva
Úvod
1. Poradenství:
Komunikace v lékárně
Alzheimerova nemoc
Aplikační formy inhalačních antiastmatik
Aplikační formy inzulínů a diagnostika glykémie pacientem
Cestovní průjmy
Diety - přehled
Imunita a podzim – možnosti podpůrné léčby snížené imunity
Influenza a prevence očkováním
Klimakterium
Poruchy příjmu potravy
Vitaminy
Vitaminy jako preventivní faktory
Denní doporučené dávky pro vitaminy
2. Antibiotika
3. Interakce antidiabetik
4. Bioterorismus
5. Adaptogeny rostlinného původu v prevenci civilizačních chorob a v geriatrii
6. Cannabis sativa L. var. indica - zdroj terapeuticky využitelných látek
7. Slovník alternativní farmacie a medicíny
8. Co je to antihomotoxická medicína neboli homotoxikologie?
9. 55 let československého lékopisu
10. Český lékopis 2002
11. Z receptářů starých lékárníků
12. Historie a současnost nemocničních lékáren v České republice
13. 50 let samostatných farmaceutických fakult v ČR
14. 130 let České farmaceutické společnosti
15. Vznik a vývoj vojenské farmacie u nás do roku 1918
16. Lékárny a lékárníci na poštovních známkách
17. Zajímavosti ze sbírky námětové filatelie a korespondence lékárníka RNDr. Jiřího Šáleného z Rokycan
18. Seznam obecně závazných právních předpisů platných v oblasti zdravotní a sociální politiky České republiky k 1. lednu 2002
19. Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy
20. Vzdělávací programy IDVPZ Brno leden - prosinec 2003
21. Akronymy a zkratky klinických studií

 
Další vzdělávání farmaceutů v ČR - současný stav a perspektivy

1
2
3
4
5
6
7
 • farmakoekonomika a farmakoepidemiologie (na lékárenství a nemocniční lékárenství)
 • revizní lékárenství (na lékárenství a nemocniční lékárenství)
 • onkologická farmacie (na lékárenství a nemocniční lékárenství)
 • zdravotnické prostředky (na lékárenství, nemocniční lékárenství a farm. kontrolu)
 • radiofarmacie
 • fytofarmaka
 • kontrola léčiv
 • lékové formy
 • biochemická a toxikologická analytika
 • biologické přípravky
 • mikrobiologické, diagnostické a kontrolní metody
  Novinkou je vytváření systému tzv. funkčních specializací, jejichž návrh následuje.
  Funkční specializace :
 • centralizovaná příprava cytostatik
 • centralizovaná příprava ofthalmik
 • enterální a parenterální výživa
 • informační činnost o léčivech
 • klinické zkoušení léčiv a zdravotnických prostředků
 • systém zajišťování jakosti

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7